Wolne wnioski i informacje (cz.2)

Regina Jańska – Nowoczesna ( od 35 minuty)
W związku z przedstawionymi przez Panią Prezydent Beatę Klimek koncepcjami zagospodarowania terenu basenu przy ulicy Paderewskiego i skierowanym w tej sprawie do Pani Prezydent listem otwartym Koła Powiatu Ostrowskiego Stowarzyszenia .Nowoczesna oraz dyskusją w przedmiotowej sprawie prowadzoną na łamach lokalnych mediów składam do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w imieniu Koła Powiatowego Stowarzyszenia .Nowoczesna wnioski o:

  1. Podjęcie rozmów z władzami powiatu ostrowskiego w sprawie wspólnej inwestycji polegającej na rozbudowie należącego do powiatu basenu „Wodny Raj” oraz w przypadku osiągnięcia porozumienia w tej sprawie:
  1. Uwzględnienie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta środków w wysokości umożliwiającej wspólną realizację tej inwestycji,
  2. Rozważenie możliwości budowy basenu odkrytego na terenie rekreacyjnym Piaski- Szczygliczka według koncepcji pracowni architektonicznej Szczuraszek – Dominiczak i w przypadku zaakceptowania tej inwestycji zabezpieczenie środków na jej realizację w budżecie miasta na rok 2016. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 3 miliony złotych,
  3. Przeznaczenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta uwolnionych w wyniku proponowanych działań środków na budowę północnego odcinka ramy komunikacyjnej,
  4. Rozważenie możliwości wykorzystania terenu obecnego basenu przy ulicy Paderewskiego pod budowę hali widowiskowo-sportowej, której budowa była przewidywana w Zintegrowanym Planie Rewitalizacji Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2011 – 2015 na terenie powojskowym przy ulicy Kolejowej 32 (działka nr 22/7 obręb nr 0064).

Uzasadnienie

W ramach podjętych w ostatnim czasie przez Panią Prezydent konsultacji społecznych przedstawiono 3 warianty zagospodarowania terenu basenu przy ulicy Paderewskiego. Prezentacja nie zawierała przekonującej analizy potrzeb ani możliwych skutków, w tym również finansowych, planowanej inwestycji mającej docelowo kosztować 12 milionów złotych.

Zastrzeżenia i propozycje dotyczące przedstawionych koncepcji przedstawiono w Liście Otwartym do Pani Prezydent z dnia 13/08/2015, którego kopię przedkładam jako Załącznik   nr 1.

Zwracam również uwagę na fakt, że w sondażu prowadzonym na ostrowskim portalu 57% respondentów stwierdza, że nie odpowiada im żadna z  przedstawionych przez władze koncepcji.

Ponadto, ostrowska pracownia architektoniczna Szczuraszek i Dominiczak przedstawiła podobne zastrzeżenia i propozycje dotyczące omawianej sprawy w Gazecie Ostrowskiej z  dnia 19/08/2015) . Wg mających doświadczenie w tej branży architektów możliwe jest zlokalizowanie basenu odkrytego w  zbiorniku znajdującym się na terenie rekreacyjnym Piaski – Szczygliczka. Wizualizacja przedstawiona jest w Załączniku nr 3.

Propozycje zawarte w Liście Otwartym oraz te przedstawione przez ostrowskich architektów dają możliwość zrealizowania potrzeb rekreacyjnych mieszkańców i  jednocześnie przeznaczenia części środków docelowo przewidzianych na realizację całej inwestycji na budowę północnej ramy komunikacyjnej.

Stworzenie całorocznej oferty rekreacyjnej wymaga przeprowadzenia wspólnej inwestycji przez miasto i powiat, polegającej na rozbudowie istniejącego basenu „Wodny Raj”. Jak wynika z odpowiedzi udzielonej dnia 19/08/2015 przez Wicestarostę Ostrowskiego Pana Tomasza Ławniczaka na pismo Radnej Mileny Kowalskiej, Starostwo nie wyklucza takiej możliwości, uzależniając ostateczną decyzję od przeprowadzenia niezbędnych analiz finansowych. Jednocześnie Pan Wicestarosta przypomina o złożonej wcześniej przez Pana Starostę Pawła Rajskiego na forum Rady Powiatu Ostrowskiego propozycji realizacji takiego projektu we współpracy obu jednostek.

W przypadku rezygnacji z lokalizacji basenu przy ulicy Paderewskiego zasadnym wydaje się rozważenie możliwości wykorzystania tego terenu pod budowę hali sportowej, wcześniej planowanej na terenie powojskowym przy ulicy Kaliskiej. Lokalizacja ta jest zasadna z  następujących  powodów:

– zlokalizowanie 2 obiektów sportowych, tj. stadionu i hali w jednej części miasta

– łatwy dojazd do hali

– wykorzystanie parkingu przy stadionie (który wymagałby utwardzenia) na potrzeby obu

obiektów.

 

 

 

Więcej materiałów z XI SESJI RADY MIEJSKIEJ w zakładce Samorząd – kliknij < tutaj >