Już 5 sierpnia Wojewoda Wielkopolski mocno ograniczył działalność placówek opiekuńczych w powiecie ostrzeszowskim.
Między innymi nakazał zawieszenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrzeszowie. Decyzja obowiązuje od poniedziałku.
Inaczej będą też działać Domy Pomocy Społecznej w Kochłowach, Kobylej Górze i Marszałkach.
Będą tam obowiązywać
a) zakaz opuszczania terenu jednostki przez mieszkańców, za wyjątkiem sytuacji
zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych,
b) zakaz odwiedzin w domach pomocy społecznej,
c) zakaz urlopowania mieszkańców,
w terminie od dnia 10 sierpnia 2020 r. do dnia 13 września 2020 r.
polecam Staroście Ostrzeszowskiemu zawiesić działalność
Środowiskowego Domu Samopomocy w Doruchowie,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuźnicy Grabowskiej
Wszystko to od 17 sierpnia 2020 r. do 13 września.