Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hofman wydał zarządzenie zastępcze i wygasił mandaty radnych Magdaleny Waliszewskiej i Marka Śliwińskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawa ostrowskich radnych ciągnie się od listopada ubiegłego roku, kiedy to prezes TS Ostrovia Alicja Płóciennik zwróciła uwagę, że radna Magdalena Waliszewska zasiadająca w zarządzie TS Ostrovia do połowy roku 2015 oraz radny Marek Śliwiński, prezes KPR Ostrovia naruszyli artykuł 24f. ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że „radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności”.

Ponieważ oba kluby korzystają z miejskiej infrastruktury oraz z publicznych dotacji, zdaniem prezes Płóciennik radni prowadzą działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego. Rada Miejska w styczniu tego roku nie podzieliła tej opinii, podobnie jak prawnicy Urzędu Miejskiego, jednak konfliktu interesów dopatrzył się w tym wojewoda wielkopolski, w związku z czym skierował do Rady Miejskiej wezwanie do wygaszenia mandatu obojgu radnym. Ostrowscy radni okazali się nad wyraz konsekwentni i w czerwcu odrzucili wezwanie wojewody, w związku z czym 13 września Zbigniew Hoffman Hofman wydał tzw. „zarządzenie zastępcze” i wygasił mandaty obu radnych.

Wbrew pozorom nie oznacza to jednak, że radni przestali pełnić swoje funkcje, jako że mają oni prawo do skorzystania z procedury odwoławczej – najpierw do WSA, potem do NSA, która to porcedura trwać może nawet do końca bieżącej kadencji samorządu.

2017-09-21 ok24.tv za tubaostrowa.pl