Badania stanu wody na kąpieliskach już za kilka dni. Ostrowski Sanepid już szykuje się do standardowej kontroli na Piaskach-Szczygliczce i w Antoninie. Tam pobrane zostaną próbki wody i skierowane do badań mikrobiologicznych.

– Jednak odpowiedzialność za czystość kąpieliska spoczywa na właścicielach ośrodków – powiedział Radiu Centrum dyrektor ostrowskiego Sanepidu Andrzej Biliński. – Zarówno ośrodek Piaski-Szczygliczka jak i LIDO w Antoninie podlegają nadzorowi właścicielskiemu i to właściciel jest odpowiedzialny za wykonanie badań wody i przedstawienie wyników do Inspekcji Sanitarnej. Ponieważ jednak są to duże ośrodki, to jednak będziemy sprawować kontrolę nad nimi w ramach swoich obowiązków.

Badania na kąpieliskach rozpoczną się 6 czerwca.

2015-05-31 ok24.tv za rc.fm