Od 1 kwietnia będzie można składać wnioski o przyznanie im świadczeń w programie 500+. Ich wypłata będzie jednak uzależniona od tego, w jakim tempie z analizą wniosków uporają się samorządy. – My jesteśmy przygotowani pod względem finansowym— zapewnia Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej na kameralnym spotkaniu z kilkoma dziennikarzami. Najprawdopodobniej w Ostrowie Wielkopolskim wnioski będzie trzeba składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Niewykluczone, że weryfikacja wniosku będzie mogła trwać do trzech miesięcy. Na kolejny rok  jeden z rodziców będzie musiał złożyć kolejny wniosek i poddać się weryfikacji.

Rafalska zapewniła, że najubożsi nie stracą pomocy z powodu przyznania im ewentualnego świadczenia. Zapewniła przy tym, że nie zostanie wprowadzony górny próg, jeśli chodzi o dochody. – Nie wprowadzamy górnego progu – świadczenie jest przyznawane na wniosek, jeśli go nie złoży, to świadczenia nie otrzyma – podkreśliła pani minister.

1 kwietnia to data rozpoczęcia przyjmowania wniosków. Uprawnionych będzie 2,7 mln rodzin i 3,7 mln dzieci, a wnioski będzie można składać 3 miesiące, z kolei świadczenie będzie liczone wstecz.  – Jeżeli zostanie rozpatrzony wniosek, będzie wydana decyzja, to pieniądze w budżecie są i będą przekazywane wojewodzie w transzach miesięcznych, a stamtąd na poszczególne gminy. To jednak jest związane z pracą samorządu – oceniła minister.

2016-01-13 ok24.tv