Kilkadziesiąt kilometrów zmodernizowanych dróg, nowych chodników i ścieżek rowerowych powstanie w tym roku na drogach powiatowych. Na ten cel Powiat Ostrowski przeznaczy ponad 21 mln zł, a w ciągu roku kwota ta powinna się jeszcze zwiększyć.
Powiat Ostrowski posiada ponad 500 km dróg na terenie wszystkich gmin znajdujących się na terenie. Co roku właśnie wydatki na drogi należą do największych w budżecie Powiatu Ostrowskiego i tak samo będzie w 2021 roku.

-To będzie kolejny dobry rok dla drogownictwa w naszym powiecie. Na chwilę obecną na ten cel przeznaczymy ponad 21 mln zł, a liczymy, że ostatecznie kwotę tę uda się zwiększyć. W tej puli są środki budżetowe powiatu, pozyskiwane z różnych źródeł oraz dofinansowanie z poszczególnych samorządów, za co szczególnie dziękuję’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski
Mimo wczesno-wiosennej pory jedną z największych kończących się inwestycji jest modernizacja drogi Łąkociny – Janków Zaleśny. To ważne drogowe ogniwo łączące miejscowości dwóch gmin. Wartość całego projektu wynosi 5,71 mln zł.

Na ten projekt Powiat Ostrowski otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3,046 mln zł. Z budżetu Powiatu Ostrowskiego wyasygnowaliśmy 2,558 mln zł, a Gmina Raszków dofinansowała je w kwocie 100 tys. zł.
W zamian powstanie nowa nawierzchnia drogi na odcinku ponad 4,5 km wraz ze ścieżką rowerową oraz chodnikami w terenach zabudowanych. Odnowione zostaną także rowy. Pierwszy etap prac z do Jankowa został już zrealizowany, a obecnie największe front robót jest w Łąkocinach.
Krótki, ale istotny odcinek drogi zrealizowany zostanie na terenie Gminy Odolanów. Chodzi o 400 metrowy odcinek ul. Raszkowskiej. Stanowi ona przedłużenie drogi z Kaczor do Wierzbna, która zrealizowana została w latach poprzednich. Zadanie to kosztować będzie ponad pół miliona złotych i zostało dofinansowane przez Gminę i Miasto Odolanów.
W 2021 roku zakończy się także modernizacja drogi w Janisławicach (Gmina Sośnie). W ub. roku na to zadanie przeznaczono ok. 700 tys. zł (ok. 500 tys. z budżetu powiatu i 200 tys. z budżetu gminy). Za tę kwotę udało się wykonać prawie 3 km odcinek.
-Dobra wiadomość dla mieszkańców jest taka, że w 2021 wyremontowany zostanie pozostały prawie 3,5 km odcinek tej drogi. Jako powiat przeznaczymy na ten cel ok. 620 tys. zł, a Wójt Gminy dofinansuje je w wysokości 200 tys. zł, za co mu dziękuje – powiedział Starosta P. Rajski.
Dobra informacja także dla mieszkańców Jankowa Przygodzkiego.
-Planujemy remont ul. Wodnej w Jankowie Przygodzkim na brakującym odcinku od zabudowań w kierunku Trzcielin. Będzie to odcinek ok. 1,2 km. Zadanie zostanie zrealizowane w partnerstwie z gminą Przygodzice – powiedział R. Pacholczyk.
Powiat przeznaczy na nie kwotę ok. 350 tys. zł, a Gmina dofinansuje w wysokości 200 tys. zł.
W sumie w tym roku powiat zrealizuje kilkadziesiąt inwestycji drogowych.