Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński i Dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu Grażyna Schlender zapraszają na promocję książki pt. „Więzienie kaliskie 1846–2015”.

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neoromański budynek tzw. „zameczek” funkcjonował jako więzienie przez 170 lat od 1846 roku i wpisał się w architekturę miasta. To pierwsza publikacja, która opisuje dzieje kaliskiego więzienia od początku jego powstania do końca funkcjonowania. Została przygotowana w oparciu o archiwalia pochodzące z terenu całej Polski, przechowywane w zasobach archiwów państwowych, Instytutu Pamięci Narodowej, bibliotek, muzeów i zbiorów prywatnych.

Książka została wydana w ramach projektu wydawniczego dofinansowanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu i Urząd Miejski w Kaliszu.

Promocja książki odbędzie się 30 listopada 2016 r., o godz. 12.00 Archiwum Państwowe w Kaliszu, ul. Poznańska 207.

2016-11-26 ok24.tv