Kolejowa wieża ciśnień znajdująca się przy ul. Towarowej w Ostrowie została wpisana do rejestru zabytków. Pochodzący z 1912 roku obiekt stanowi cenne źródło dla historii kolejnictwa i jako element kształtujący krajobraz kulturowy miasta

Do budowy wieży ciśnień w pobliżu dworca kolejowego przystąpiono w 1912 roku, bo działająca dotychczas w Ostrowie Wielkopolskim wieża ciśnień, usytuowana w pobliżu parowozowni nie mogła zapewnić wystarczającego przepływu wody dla zwiększonej ilości parowozów. Tymczasem wraz z rozwojem sieci kolejowych niezbędne stało się stworzenie zaplecza technicznego potrzebnego do funkcjonowania kolei.

Wieża zbudowana została według typowego, powtarzalnego projektu,  w stylu historyzującym. Styl budowli nawiązuje do wznoszonych wówczas obiektów kolejowych, przemysłowych i towarzyszących im kolejowych osiedli robotniczych. Studnia głębinowa, z której czerpano wodę znajduje się na pobliskim skwerze. Od 1982 roku wieża nie obsługuje trakcji parowej. W zbiorniku przechowywana była woda do celów przeciwpożarowych. W chwili obecnej zbiornik pozostaje pusty.

Obiekt prezentuje wartości historyczne. Stanowi cenne źródło dla historii kolejnictwa i jako element kształtujący krajobraz kulturowy miasta.

2015-04-26