Pawilon handlowy Intermarche 2000 i  pawilon handlowy Bricomarche typ 2000 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną ma powstać w rejonie ulic Lotnicza, Poznańska i Dembińskiego. Inwestor wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Ukazało się obwieszczenie Prezydenta Miasta zamieszczone przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim informujące o tym, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie pawilonu handlowego Intermarche 2000 oraz pawilonu handlowego Bricomarche typ 2000 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Ostrów Wielkopolski” na działkach nr 87, 40/3, 39, 15/2 obręb 0043 i działkach nr 41/1 i 42/1 obręb 0042 położonych Ostrowie Wielkopolskim.

Informacja o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Tutaj treść obwieszczenia – czytaj

Wcześniej Prezydent Miasta wydała pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku handlowo-usługowego Hop Stop z dworcem autobusowym PKS, parkingiem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim” na działkach o numerach ewidencyjnych 11/12, 6/3, 29, 30 obręb 0062 przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim.

Kiedy rozpocznie się budowa marketu i niewielkiego dworca przy ul. Dworcowej – na razie inwestor nie podaje takich informacji. Proces zagospodarowania terenu po dawnym Polmozbycie i hurtowni w rejonie ulic Dembińskiego/ Poznańska/Lotnicza dopiero się rozpoczyna od uzyskiwania pozwoleń środowiskowych.

Pierwszy market powstał w Ostrowie Wielkopolskim w 1997 roku – był to Mini Mal. Dwa lata później pojawił się sklep sieci Intermarche.

2016-09-15 ok24.tv