Trwają intensywne prace przy budowie ponad 12-kilometrowego odcinka II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Projekt i budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego przewiduje, że nowa droga będzie miała klasę S i długość ok. 12,6 km. W jej ciągu będzie znajdował się jeden węzeł drogowy oraz 15 obiektów inżynierskich. Wykonawca musi także zadbać o realizację m. in. dróg poprzecznych i dojazdowych oraz urządzeń odwadniających. Trasę buduje firma Mota-Engil Central Europe. Wartość kontraktu to 284,264 mln zł. Jest to drugi etap inwestycji. Planowane zakończenie wraz z odbiorem technicznym to połowa 2017 roku.

www Besss ddd eee fff ggg rrr sss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W maju 2016 wykonano szereg prac m.in. zagęszczono i utwardzono nasypy przy robotach mostowych.

Roboty drogowe:

 1. Wykonywanie warstwy nasypu i zagęszczanie
 2. Wykonanie warstw nasypu
 3. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
 4. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego Sekcja III
 5. Odhumusowanie DK 11 Przygodzice
 6. Wykonanie podbudowy bitumicznej
 7. Wykonanie warstwy odsączającej
 8. Wymiana drzew i pielęgnacja zieleni – DK25.

Roboty mostowe:

 1. Izolacja termozgrzewalna – rozbiórka, betonowanie ścianki zaporowej
 2. Zbrojenie szalowanie i betonowanie fundamentu
 3. Odwodnienie wykopu
 4. Rozbiórka UN, przygotowanie płyty pod izolacje termozgrzewalną na szerokości kap chodnikowych
 5. Zbrojenie i szalowanie ławy ściany
 6. Malowanie antykorozyjne betonu, umocnienie stożków, montaż desek gzymsowych
 7. Zasypka przepustu, zbrojenie płyty najazdowej

Roboty branżowe: 

 1. Roboty przy gazociągu wysokiego ciśnienia S11
 2. Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11
 3. Wykop pod drenaż opaskowy
 4. Odhumusowanie i prace przy rowie Leśna Struga.

2016-05-31 ok24.tv fot. obwodnicaostrowa.drogas11.pl