Przepadł wniosek na wymianę źródeł ogrzewania dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego – znaleziono winnego i go odwołano. Prezydent Beata Klimek, która od blisko roku namawiała mieszkańców do składania wniosków, jako winnego porażki wskazała swego zastępcę Jakuba Szczurka. Wcześniej prezydent Klimek mówiła, ze ostrowska gospodarka to rozpędzony pociąg …

O zmianie na stanowisku pierwszego zastępcy prezydenta mówiło się w Urzędzie Miejskim od połowy grudnia 2017r. Na grudniowej sesji wiceprezydent był nieobecny, a już na początku stycznia było wiadomo, że Ostrów Wielkopolski nie otrzyma dofinansowania na głośno zapowiadany projekt fotowoltaiki. Mieszkańcy Ostrowa składali wnioski, chodzili do Urzędu Miejskiego i na konsultacje, licząc, ze otrzymają nawet 85% dofinansowania!

W lipcu 2017r. szumnie zapowiadano, że Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski przystąpiła do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej, a polegającego na dofinansowaniu budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych na terenie Ostrowa. Spotkanie informacyjne, które zgromadziło rzeszę zainteresowanych tematem ostrowian, odbyło się w Forum Synagoga. Pierwszym krokiem do uzyskania dofinansowania na instalacje OZE w swoim domu jest złożenie ankiety w ostrowskim Urzędzie Miejskim. Przewidywane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, wyniesie maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych.

„Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” nie przeszedł oceny formalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Z pisma przesłanego przez UMWW 7 lutego 2018 roku wynika, że ww. wniosek przesłany do oceny w formie elektronicznej nie zawierał pełnej, wymaganej przez Urząd Marszałkowski dokumentacji. W Urzędzie Miejskim koordynatorem działań w tej sprawie był Wydział Gospodarki Komunalnej. Nadzór nad realizacją sprawował pierwszy zastępca prezydenta miasta. Warto przypomnieć, ze nad sprawnym działaniem Urzędu Miejskiego pieczę sprawuje Prezydent Beata Klimek.

 Wiceprezydent Jakub Szczurek został odwołany z zajmowanego stanowiska, natomiast naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych otrzymał naganę. Jakub Szczurek do Urzędu Miejskiego przyszedł ze spółki MZGM, w której nadzorował remonty i budowy. Zastąpił na tym stanowisku Ziemowita Borowczaka (także związany z lewicą), który po roku odszedł z Ostrowa Wielkopolskiego, by rozpocząć pracę w Poznaniu. Oficjalnie podawany komunikat: powody rodzinne, nieoficjalny – brak wspólnej wizji z prezydent Beatą Klimek.

Prezydent Klimek do końca kadencji nie przewiduje powołania na stanowisko zastępcy prezydenta nowej osoby. Nieoficjalnie pojawiały sie głosy, ze Jakuba Szczurka mogłaby zastąpić Ewa Torzyńska, dziś naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

2018-02-09 ok24.tv