Zmiany w Radzie Nadzorczej spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, w której oprócz samorządów  dawnego województwa kaliskiego i konińskiego dominującymi udziałowcami są Miasto Kalisz ( ponad 16% udziałów) i Miasto Ostrów Wielkopolski ( ponad 10% udziałów).

Podczas ostatniego zebrania wyborczego akcjonariusze odwołali przewodniczącego rady Daniela Sztanderę, sekretarza Tomasza Ciesielskiego i dwóch członków Zdzisława Czaplę i Jacka Nasiadka. W nowej, pięcioosobowej radzie, pozostali burmistrz Ostrzeszowa Mariusz Witek i wójt Olszówki Włodzimierz Fraszczyk. Kalisz desygnował do rady dr Annę Goździńską, Ostrów Wielkopolski – zastępcę prezydenta Ziemowita Borowczaka. Do tej pory miasto reprezentował Stanisław Krakowski, był zastępca prezydenta.

– W mojej ocenie samorządowcy z tych mniejszych miejscowości i powiatów z dużym zrozumieniem przyjęli fakt, że ci najwięksi udziałowcy w spółce chcieli dokonać zmian swoich przedstawicieli w radzie w związku ze zmianami w jesiennych wyborach. Jak państwo widzieli, nie robiliśmy tego od razu, bo każdy z tych samorządów szukał osób naprawdę sprawdzonych i kompetentnych. Myślę, że za kilka miesięcy nowo odbudowana rada będzie mogła nam przedstawić aktualny stan i kondycję spółki – mówi Piotr Kościelny, wiceprezydent Kalisza.

na fot. od lewej Piotr Kościelny i Anna Goździńska

– Powierzoną mi funkcję w Radzie Nadzorczej chcę wykonywać rzetelnie i dołożę wszelkich starań, by zapewnić prawidłową realizację zadań własnych miasta w tym zakresie. Jednocześnie nadmienię, że jako zastępca naczelnika ściśle współpracowałam ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe w zakresie nadzoru usługi oświetleniowej dla miasta – dodała Anna Goździńska, zastępca naczelnika wydziału środowiska, rolnictwa i gospodarki komunalnej w kaliskim magistracie.

Nowymi członkami rady zostali też obecny wiceprezydent Ostrowa Ziemowit Borowczak oraz pracownik urzędu miasta w Turku – Władysław Karski. Prezesem zarządu spółki pozostał Grzegorz Nawrocki. Firma świadczy swoje usługi oświetleniowe na terenie dawnych województw kaliskiego i konińskiego.

2015-06-17 ok24.tv za rc.fm