Gazociąg Gustorzyn-Odolanów oficjalnie otwarty. Połączenie o długości prawie 170 kilometrów przebiega przez województwa wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. W uroczystości wziął udział między innymi wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Otwarcie_gazociagu_6662084Ponad 1200 kilometrów nowych gazociągów, 2 tłocznie gazu oraz 41 stacji gazowych to bilans sześcioletniego programu inwestycyjnego zrealizowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  Wybudowana infrastruktura wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, elastyczność przesyłu gazu i otwiera nowe możliwości rozwoju rynku gazu. Wartość programu inwestycyjnego związanego z rozbudową gazowego systemu przesyłowego wyniosła ponad 3,8 mld złotych, z czego ok. 1,2 mld złotych stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Gazociąg relacji Gustorzyn-Odolanów o średnicy 700 mm i długości 168 km zlokalizowany jest na obszarze województw: wielkopolskiego (17 gmin) i kujawsko-pomorskiego (3 gminy). Wartość wydatków związanych z realizacją tej inwestycji wynosiła ok. 511 mln złotych, z czego ok. 194 mln złotych stanowi dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Dzięki ukończeniu inwestycji możliwy będzie przesył gazu w obu kierunkach, w zależności od potrzeb systemu, z równoczesnym odbiorem gazu z Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Mogilno, jak i Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice.

Nowa infrastruktura

Najważniejsze z wybudowanych przez GAZ-SYSTEM S.A. gazociągów powstały w północno-zachodniej, zachodniej i środkowej Polsce. Są to połączenia relacji: Świnoujście–Szczecin, Szczecin–Gdańsk, Włocławek–Gdynia, Szczecin–Lwówek, Gustorzyn–Odolanów, Rembelszczyzna–Gustorzyn, Taczalin–Radakowice–Gałów, Jeleniów–Dziwiszów, Lasów–Jeleniów i Gałów–Kiełczów.

1-6318Ważne znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski mają również rozbudowane połączenia międzysystemowe z Niemcami w Lasowie i wybudowane w 2011 r. połączenie z Czechami w Cieszynie. GAZ-SYSTEM S.A. od 2010 r. pełni także funkcję niezależnego operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.  Kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku gazu ma usługa wirtualnego i fizycznego rewersu na gazociągu jamalskim, dzięki której można przez ten punkt importować do Polski z kierunku Niemiec 5,5 mld m3 gazu na zasadach ciągłych oraz 2,7 mld m3 na zasadach przerywanych. W 2012 r. uruchomiono także pierwszy historyczny transport gazu polskim systemem przesyłowym w kierunku Ukrainy.

Efekty programu inwestycyjnego 

– Dzięki realizacji  inwestycji w kraju, a następnie zintegrowaniu naszej sieci z infrastrukturą europejską w ramach Korytarza Północ – Południe będziemy mogli efektywnie wykorzystać nowe możliwości rynkowe. Elastyczna wewnętrzna sieć przesyłowa wraz z połączeniami międzysystemowymi i terminalem LNG otwiera nam perspektywy dostępu do światowego rynku gazu i pozytywnie wpływa na konkurencyjność ceny surowca – powiedział Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

Finansowanie i wsparcie z UE

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM S.A. wydał na realizację zadań w systemie przesyłowym kwotę ponad 3,8 mld złotych. Skuteczna realizacja programu inwestycyjnego wymagała optymalnego zorganizowania finansowania. Spółka osiągnęła pozycję jednego z największych beneficjentów środków unijnych w Polsce w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Projekty GAZ-SYSTEM S.A. współfinansowane były z trzech programów unijnych, a największa kwota dofinansowania – łącznie ok. 900 mln złotych – pochodziła z Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W finansowaniu inwestycji istotne znaczenie miały również kredyty pozyskane z banków komercyjnych i europejskich instytucji finansowych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Jakość i standardy techniczne

GAZ–SYSTEM S.A. jest największym w Polsce inwestorem w branży i prowadzi regularne konsultacje z dostawcami, dzięki czemu definiuje standardy na rynku producentów rur i armatury oraz wykonawców robót budowlano-montażowych.

Troska o środowisko

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych technologii i z wykorzystaniem wysokiej jakości stali z trójwarstwową polietylenową powłoką zewnętrzną oraz najnowocześniejszych systemów zabezpieczeń (system ochrony katodowej). Daje to gwarancję bezawaryjnej eksploatacji, zabezpieczając przed emisją gazu do środowiska, wód powierzchniowych czy podziemnych.

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. realizowane są z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz zgodnie z wymogami prawa polskiego i unijnego. Dla wszystkich wybudowanych gazociągów opracowywano decyzje środowiskowe oraz realizowano zawarte w nich wytyczne. Przez cały okres realizacji inwestycji zapewniany był również profesjonalny nadzór przyrodniczy i archeologiczny. Podczas budowy gazociągów w latach 2009-2015 ponad 60 razy zastosowano technologię przewiertów bezwykopowych HDD, dzięki czemu udało się zminimalizować wpływ inwestycji na środowisko naturalne.

Kolejne inwestycyjne wyzwania GAZ-SYSTEM S.A.

Następnym etapem rozwoju polskiego systemu przesyłowego jest budowa nowych gazociągów w ramach wspieranego przez Unię Europejską gazowego Korytarza Północ-Południe, który pozwoli na pełną integrację infrastruktury przesyłowej w tej części Europy. W tym celu GAZ-SYSTEM S.A. zamierza w latach 2016-2025 wybudować około 2200 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. W tej perspektywie planowane jest także uruchomienie nowych połączeń gazowych z Czechami, Słowacją, Litwą i Ukrainą.

2015-10-07 ok24.tv