7 października br. na stanowisko zastępcy burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce burmistrz Bożena Budzik powołała ponownie Zdzisława Mielczarka. Po 19 miesiącach przerwy objął on funkcję zastępcy i będzie ją sprawował tak, jak to było przez ostatnie 20 lat, łącząc ze stanowiskiem sekretarza gminy i miasta. Natomiast Michał Ciupka, który złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska wiceburmistrza, obejmie wakujący etat zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

– Szanuję decyzję Michała Ciupki i życzę mu spełnienia się na nowym stanowisku – mówi Bożena Budzik. – Zaś Zdzisław Mielczarek to bardzo doświadczony samorządowiec z ogromnym kapitałem wiedzy i umiejętności, które są niezbędne, aby skutecznie realizować zadania i cele przypisane funkcji zastępcy burmistrza. Jestem więc spokojna, że bez problemu poradzi sobie na tym stanowisku, które przecież piastował przez ostatnie dwie dekady.Burmistrz-NS-100