Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że przystąpił do konsultowania projektów uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Wobec powyższego od dnia 13 września do dnia 4 października 2017 r. włącznie zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentu.

Ww. projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce: Urząd Marszałkowski – Ogłoszenia/Ogłoszenia – 2017 oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Departament Środowiska – Uchwały antysmogowe.

Wersja papierowa dostępna jest w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 1052,
w godzinach pracy Departamentu.

Spotkania informacyjne w ramach procedury zapewnienia udziału społeczeństwa odbędą się w dniach:

1)      28.09.2017 r. w Poznaniu – godz. 10.00 oraz godz. 16.00 – Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Sala konferencyjna część B, piętro10.

2)      29.09.2017 r. w Wągrowcu – godz. 10.00 – Hotel Pietrak, ul. Kościuszki 47,
62-100 Wągrowiec.

3)      2.10.2017 r. w Kaliszu – godz. 10.30 – Kompleks restauracyjny Aljo,
ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz.

2017-09-21 ok24.tv