Wydział Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu wraz z Galerią Sztuki im. Profesora Andrzeja Niekrasza zaprasza na wernisaż wystawy zatytułowanej KOD BINARNY, który odbędzie się 9 maja (czwartek) o godz. 18.00.

Wystawa organizowana jest w ramach ogólnopolskiego projektu „Uniwersytet Sztuki/Sztuka Uniwersytetu”, którego celem jest zamanifestowanie działalności twórczej oraz zaprezentowanie potencjału artystycznego jakim dysponują Uniwersytety posiadające w swoich strukturach wydziały artystyczne. Działając wspólnie pragniemy podkreślić swoją wartość, istotną dla rozwoju sztuki oraz siłę i determinację w realizacji misji budowania polskiej kultury w środowiskach lokalnych. Tego dnia, w jednym czasie, w 15 miastach na terenie Polski (Kalisz, Olsztyn, Radom, Rzeszów, Kielce, Lublin, Częstochowa, Bydgoszcz, Toruń, Kraków, Zielona Góra, Cieszyn, Łódź, Koszalin, Warszawa) odbędą się działania artystyczne związane z prezentacją twórczości wizualnej nauczycieli akademickich, którzy w swoich jednostkach naukowo-badawczych, tworzą źródło rozwoju sztuki w aspekcie lokalnym i ogólnopolskim.

Kaliska odsłona projektu stanowi multimedialną prezentację, wybranych z dorobku twórców wątków tematycznych, których cyfrowa forma ekspozycji nosi tytuł – KOD BINARNY.
Udział biorą: Michał Bugzel, Joanna Dudek, Małgorzata Garda, Tadeusz Gaworzewski, Lidia Głazik, Agnieszka Godszling, Maciej Guźniczak, Monika Kostrzewa, Beata Kotecka, Anna Linkowska, Katarzyna Maniewska, Hanna Ograbisz-Krawiec, Maria Podskarbi-Hebisz, Izabela Rudzka, Jolanta Wdowczyk, Jerzy Wypych, Marek Zaborowski.

Jednostki biorące udział w projekcie: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu • Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie • Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu • Wydział Artystyczny Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie • Wydział Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie • Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy • Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego • Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach • Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie • Wydział Artystyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego • Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu • Wydział Artystyczny w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach • Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej • Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej • Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie