Termin na złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła upływa 30 czerwca br. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Za niezłożenie deklaracji w terminie, będzie grozić kara grzywny.

Od 1 lipca 2021 wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw w gospodarstwach domowych i budynkach niemieszkalnych. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Szczegółowe informacje dot. procesu składania deklaracji można znaleźć TUTAJ


Wciąż wielu Polaków nie dopełniło swojego obowiązku. Warto się pospieszyć – czas ucieka, a za spóźnienie grożą kary.