Drugą nagrodę w dorocznym konkursie Muzeum Polin dostało krotoszyńskie stowarzyszenie Krotochwile. To nagroda dla tych, którzy mimo przeciwności losu konsekwentnie działają na rzecz zachowania żydowskiego dziedzictwa.Stowarzyszenie Krotochwile powstało w 2012 roku. Zajmuje się animacją społeczno-kulturową i ochroną dziedzictwa kulturowego.

Zajmujemy się przestrzenią publiczną i dążymy do podniesienia jej estetyki, funkcjonalności. Dzięki temu, że badamy potrzeby użytkowników i odbiorców, nasze projekty służą jak najlepiej lokalnej społeczności. Istotnym filarem działalności Stowarzyszenia są działania artystyczne i kulturotwórcze. Naszym celem jest dotarcie w szczególności do osób mających utrudniony dostęp do oferty kulturalnej ze względu na oddalenie od dużych ośrodków miejskich, bariery finansowe czy nawet wiek. Realizujemy projekty nawiązujące do historii i lokalnego dziedzictwa, które staramy się przybliżać w interesującej i nowatorskiej formie. Przeprowadzamy projekty sąsiedzkie, tworząc podwórkowe ogródki. Tworzymy murale w miejscach szarych i zaniedbanych. Jako Wędrowny Zakład Kultury odwiedzamy okoliczne wsie organizując dla najmłodszych warsztaty kreatywne oraz edukacyjne.(źródło strona www stowarzyszenia)

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, które ufundowali: Tomek Ulatowski, Wiktor Askanas i Ewa Masny-Askanas, Odette and Nimrod S. Ariav Foundation oraz anonimowy darczyńca.

Mecenasem konkursu Nagroda POLIN 2020 jest Jankilevitsch Foundation.

Współorganizatorem finału konkursu Nagroda POLIN 2020 jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce