Kilka dni temu informowaliśmy o planowanej budowie obwodnicy Ostrzeszowa, tymczasem wypłynęły warianty budowy krajowej 11 w rejonie Pleszewa. Tam według założeń wytypowano 3 warianty, obecnie trwa wybór najlepszej koncepcji a mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi poprzez email: sekretariat@pleszew.pl
Jak informowaliśmy wcześniej budowana będzie także obwodnica Ostrzeszowa, która będzie mieć także spore znaczenie dla mieszkańców powiatu ostrowskiego.  Według wstępnych założeń krajowa 11 ominie miejscowość Antonin, a sam staw Szperek ominiemy z drugiej strony.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pod koniec stycznie podpisała trzy umowy na opracowanie projektowe dla drogi ekspresowej S11.
Odcinki, o których mowa mają połączyć: Ostrów Wielkopolski z Kępnem (31 km), Szczecinek z Piłą (73 km) i Oborniki – Poznaniem (23 km). Łączna długość planowanych fragmentów trasy to 127 km. Koszt przygotowania dokumentów ma opiewać na kwotę 17 mln zł.

Zanim rozpocznie się budowa, upłynie jeszcze sporo czasu. Przetargi będą mogły zostać ogłoszone dopiero po uzyskaniu finansowania dla tych odcinków. Dopiero po realizacji fazy projektowej nastąpi przystąpienie do etapu realizacji ww. inwestycji.

2018-05-23 ok24.tv za infostrow.pl