16 września zmarł Marian Łakomy – wieloletni Radny Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, działacz społeczny, katolicki, pracownik PKP. Miał 62 lata. Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 23 września 2017r. o godz. 11.00 w Kościele P.W. Św. Stanisława Biskupa.

Marian Łakomy przez kilka kadencji był Radnym Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Pracował w Oddziale Gospodarowania Nieruchomościami PKP na stanowisku administratora ostrowskiego dworca, był również członkiem Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Osiedla nr 11 im. Powstańców Wielkopolskich. Był także prezesem Akcji Katolickiej przy Konkatedrze, a także długoletnim działaczem i animatorem ruchu katolickiego OAZA.

Rodzinie oraz najbliższym zmarłego składamy najszczerze wyrazy współczucia.

zdjęcie: Gazeta Ostrowska