Od 7 stycznia 2019 roku w każdy poniedziałek Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce będzie pracował dwie godziny dłużej niż dotychczas, tj. w godzinach 8.00 – 18.00.  Jest to spełnienie moich przedwyborczych obietnic skupionych wokół hasła „Przyjazny Urząd” – mówi Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak. Chcę bowiem, by mieszkańcy, którzy z różnych względów nie mogli załatwić spraw w dotychczasowych godzinach urzędowania, nie musieli już brać urlopów bądź skracać swojego  dnia pracy.

Jeszcze w styczniu, w drugiej jego połowie zostanie wprowadzone kolejne ułatwienie – możliwość zapłaty podatków, opłat oraz pozostałych płatności na rzecz gminy za pomocą karty płatniczej.

Ponadto z nowym rokiem do urzędu powraca zamiejscowy punkt Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Marszewie, który tak jak dawniej będzie miał swoją siedzibę na II piętrze, w pokoju nr 22. Będzie on czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00 (poniedziałek), 7.30-15.30 (wtorek-piątek). Wszelkich rad i wsparcia będzie udzielał mgr inż. Dariusz Bryś.

Ponadto w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Gminy i Miasta utworzono stanowisko inspektora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jego zadaniem będzie szeroko pojęta współpraca z organizacjami NGO: stowarzyszeniami, fundacjami itp. Będzie ona dotyczyła pomocy w ich tworzeniu i rejestracji, doradztwa przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych a także szkoleń i wsparcia organizacyjnego w działalności.

2019-01-01 ok24.tv