Borecznik sosnowy to niewielki owad, szkodnik sosny. Niestety pojawił się w lasach „naszego” Nadleśnictwa Antonin. Dlatego w różnych jego miejscach w najbliższych dniach nie będzie można zbierać grzybów.

Nadleśnictwo Antonin informuje, że w związku z masowym wystąpieniem owadów – boreczników sosnowych, uznanych za szkodniki pierwotne sosny, w dniach od 07.09. – 30.09.2021r. przeprowadzony zostanie lotniczy zabieg ratowniczy w drzewostanach sosnowych.

Zabiegi ratownicze będą prowadzone na terenie:

Gminy Przygodzice:

– Obręb Świeca, leśnictwo Huta (w oddziałach: 11-12, 17, 28-29, częściowo 3-6, 10, 13, 16, 18, 27,30, 37-40)

– Obręb Antonin, leśnictwo Wysoki Grond (w oddziałach częściowo: 222-225, 228-231)

Gminy Odolanów:

– Obręb Świeca Świeca, leśnictwo Huta (w oddziałach: 31, częściowo: 18-23, 30, 32, 40)

Gminy Sośnie:

– Obręb Świeca, leśnictwo Jerzówka (w oddziałach: 141-144, 150-151, częściowo 137-140, 145, 149, 152-156).

Gminy Ostrzeszów:

– Obręb Antonin, leśnictwo Wysoki Grond (oddział częściowo 222).

Mapy z obszarami na których zaplanowano zabieg agrolotniczy można znaleźć TUTAJ

Teren objęty zabiegiem zostanie oznakowany za pomocą tablic informacyjnych: „ZAKAZ WSTĘPU. ZABIEGI GOSPODARCZE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ LASU od 07.09.2021r. do 30.09.2021r.” Zabieg przeprowadzony zostanie przy użyciu środka DIMILIN 480 S.C. (w dawce 0,1l /ha) na obszarze 1 200 ha.

Preparat ten jest środkiem owadobójczym o 24-godzinnej karencji dla roślin uprawnych i runa leśnego. Środek DIMILIN 480 SC ma działanie selektywne na owady pożyteczne (drapieżne roztocze, biedronki, złotooki, pszczoły).

W wyniku planowanych działań ochronnych na wyżej wymienionych terenach będzie obowiązywał również zakaz zbioru płodów runa leśnego : od 07.09.2021 – 30.09.2021 r.
(Fot. Nadleśnictwo Antonin)