Aby poprawić sytuację szpitala powiatowego, władze stawiają przed nim dwa namioty pneumatyczne. Dzięki nim będzie można poddać ścisłej kontroli wszystkie wchodzące do szpitala osoby. Jak najprędzej zostanie przeprowadzone odkażanie zamkniętych oddziałów, tak, aby stało się możliwe ich ponowne uruchomienie.

Oprócz pomocy finansowej dla szpitala Burmistrz Franciszek Marszałek zapowiada pieniądze na realizację społecznego pomysłu szycia maseczek.
W mocy zostają utrzymane wszystkie dotychczasowe nakazy i zakazy, dotyczące poruszania się. Ich przestrzeganie będzie kontrolowane w sposób jeszcze ściślejszy niż dotychczas. Dodatkowo zamknięta zostaje cała przestrzeń parków. Nie wolno z niej korzystać nawet w celu skrócenia sobie drogi.

Franciszek Marszałek Burmistrz Krotoszyna Pracownicy urzędu pozostają w stałym kontakcie ze służbami państwowymi, odpowiedzialnymi za zwalczanie epidemii. (…) Raz jeszcze apeluję o jak najdalej idące ograniczenie przemieszczania się i pozostawanie w domach. Jest to najskuteczniejszy w tej chwili sposób walki z epidemią. Zasady przemieszczania się nie zmieniają, ale ich przestrzeganie będzie podlegało jeszcze ściślejszej kontroli niż dotychczas..

Burmistrz Wystąpi też do zarządów ogródków działkowych z prośbą o apel do ich członków, aby nie wykorzystywali ich jako miejsca weekendowego odpoczynku i spotkań.
Prawdopodobne jest zamknięcie cmentarza.
Zawieszone jest także funkcjonowanie miejskich parkometrów. Tak, by maksymalnie ograniczyć wielokrotne dotykanie czy naciskania elementów urządzeń.
Wszystkie miejskie parkingi pozostają czynne i można z nich korzystać bez opłat. Od jutra rozpocznie się odkażanie głównych ciągów komunikacyjnych w centrum oraz znajdujących się tam elementów przestrzeni publicznej.