W pierwszej kolejności szczepione są osoby z pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, czyli personel medyczny. To tak zwany etap zero, w trakcie którego szczepionki otrzymają wszystkie osoby udzielające świadczeń medycznych, w tym także diagności laboratoryjni czy farmaceuci. Do tego etapu rząd zaliczył także wykładowców i studentów kierunków medycznych.

Etap II zakłada zaszczepienie pensjonariuszy domów pomocy i zakładów opiekuńczo-leczniczych, a także wszystkich osób powyżej 60. roku życia, począwszy od najstarszych. Do tego etapu zaliczono także służby mundurowe oraz nauczycieli.

Etap III narodowego programu szczepień obejmuje osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu koronawirusa, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, jak określił rząd – „wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia”.

W tym etapie zaszczepione zostaną także wszystkie osoby „bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa”, które są narażone na częste kontakty społeczne. Czyli kto? Jak określono w programie szczepień, będą to między innymi pracownicy wymiaru sprawiedliwości, poczty i transportu publicznego.

Etap IV to szczepienie wszystkich pozostałych obywateli, którym zagraża koronawirus. Zaszczepieni zostaną przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych z uwagi na pandemię, czyli można zakładać, że będą to m.in. restauratorzy. Szczepione będą także wszystkie osoby powyżej 18. roku życia, które nie należą do tzw. grup ryzyka.

Czy skorzystasz ze szczepionki?

View Results

Loading ... Loading ...