144 umowy na łączną kwotę prawie 5,7 mln złotych zawarło miasto Kalisz w czerwcu 2015r. Wiadomo to, ponieważ jest już gotowy rejestr umów. Ma być on publikowany w BIP-ie zawsze do 15 dnia miesiąca. Zgodnie z zapowiedziami władz Kalisza, od teraz każdy może sprawdzić kto, ile i za co otrzymał pieniądze z miejskiej kasy.

Z prośbą o udostępnienie mieszkańcom szczegółów umów podpisywanych przez samorząd występowały organizacje pozarządowe i radni Rady Miejskiej Kalisza. Jednak dopiero gdy media zaczęły interesować się wynagrodzeniem Marcina Andrzejewskiego, koordynatora Biura Promocji i Informacji Miejskiej, zatrudnionego bez konkursu na umowę cywilno-prawną, rozgorzała dyskusja nad jawnością miejskich wydatków. Władze miasta ostatecznie zdecydowały, że rejestr umów zawieranych przez Ratusz będzie dostępny w Internecie, w Biuletynie Informacji Publicznej. – W rejestrze będą zamieszczane wszystkie umowy, które są wynikiem przetargów, ale również i inne, które nie wymagają trybu określonego w ustawie o zamówieniach publicznych, te, które są zawierane na różnego rodzaju czynności wykonywane w mieście – tłumaczył Stefan Kłobucki, Sekretarz Miasta Kalisza.

Pierwsze zestawienie, za czerwiec 2015 roku, opublikowano w minioną środę, 15 lipca.

Poniżej kilka wybranych wydatków Ratusza:
Na pokrycie kapitału zakładowego spółki AQUAPARK Kalisz miasto przeznaczyło 2 500 000 zł

Marcin Andrzejewski, koordynator Biura Promocji i Informacji Miejskiej otrzymał w czerwcu blisko 76 tysięcy złotych wynagrodzenia. Przedmiotem umowy jest kilka zadań: wdrożenie nowej witryny internetowej Urzędu Miejskiego w Kaliszu, wdrożenie systemu monitoringu głosowań elektronicznych i imiennych, systemu audio, systemu prezentacji wizualnej w Sali Recepcyjnej oraz w Sali nr 36 kaliskiego ratusza, opracowanie koncepcji Informatora Miejskiego, opracowanie identyfikacji wizualnej Kalisza oraz wdrożenie informatycznych narzędzi na potrzeby budżetu obywatelskiego miasta Kalisza. Z tych zadań Marcin Andrzejewski powinien wywiązać się do 15 grudnia 2015 roku.

Ponad 254 tysiące Miasto zapłaciło Poczcie Polskiej S.A. za świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

Organizacja Turnieju Szczypiorno Cup – 75 000 zł

Koncert Open Air Gala – 25 000 zł

Demontaż ogrodzenia klombu przed ratuszem – 5 547, 30 zł

Komputer iMac z oprogramowaniem – 10 268 zł

Zakup torebek na psie odchody – 2 955,69 zł
Muzyczny Rynek – 60 000 zł

Obsługa gastronomiczna podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej Kalisza, 12 czerwca kosztowała 15 tysięcy złotych.

Plenerowe „Kino letnie” to wydatek blisko 38,5 tysiąca złotych.

2015-07-17 ok.24.tv za faktykaliskie.pl