W Kaliszu opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów od sierpnia wynosi 29 zł a od września ma być naliczana od zużycia wody. Radni lewicy protestują i będą głosować przeciw uchwale.
W Kaliszu aktualna stawka opłaty nie pokrywa kosztów funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych.
Prezydent proponuje podwyżkę i zmianę sposobu naliczania wysokości opłaty.
Kaliska lewica podtrzymuje swoje jednoznaczne stanowisko w sprawie planowanych przez prezydenta Krystiana Kinastowskiego drastycznych – jak określono je w piśmie radnych Lewicy – podwyżek opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami.
– Stanowczo i konsekwentnie bronimy interesów kaliszan. To nie oni odpowiadają za dziurę w budżecie i złe funkcjonowanie wadliwego, niebilansującego się systemu naliczania opłat. To zadanie samorządu. Nie ma naszej zgody, na obciążanie kaliszan za nieudolność i niekompetencje obecnych władz miasta.

Radni dodają także, że w dobie kryzysu i pandemii koronawirusa, miasto „powinno szczególnie dbać o swoich mieszkańców, a nie obarczać ich dodatkowymi opłatami”.

Klub Radnych Lewicy podjął decyzję o zachowaniu podczas głosowania uchwały o podwyżkach dyscypliny klubowej.

W Kaliszu od 1 sierpnia stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 29 zł miesięcznie a 58 zł w przypadku, gdy nie wypełnia się obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
Władze miasta chcą, by stawki 29 i 58 zł obowiązywały tylko przez miesiąc. Według projektu kolejnej uchwały proponuje się, aby od 1 września 2020 roku miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej naliczać od zużycia wody.

W myśl projektu opłata w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej miałaby być ustalana „od gospodarstwa domowego”. Stawka to 75 zł

W przypadku jednak gdy na jednego mieszkańca danej nieruchomości przypadałby więcej niż 30 m kw. powierzchni obowiązywałby opłata na podstawie zużycia wody: 11 zł za metr sześc. przy segregacji odpadów i 22 zł przy braku segregacji.

Miesięczna ilość zużytej wody z nieruchomości miałaby być ustalona na podstawie informacji od dostawcy.
Źródło PORTAL SAMORZĄDOWY