Ogłoszenie wyników  V Festiwalu Piosenki Żydowskiej i Izraelskiej SHALOM. 

Impreza miała na celu wspieranie i działanie na rzecz integracji inicjatyw kulturalnych i środowisk popularyzujących muzykę, piosenki i pieśni żydowskie oraz wyróżnienie najlepszych wykonawców.

Festiwal organizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Kalisza.Oficjalnymi organizatorami są: Studio Wokalno-Artystyczne Piano Song i Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. Sponsorem Głównym imprezy jest grupa ENERGA.