Ergo Hestia informuje swoich klientów, że w wyniku “nieautoryzowanego dostępu do systemu informatycznego” ich dane osobowe zostały utracone.
Tym eufemistycznym manifestem ubezpieczyciel informuje, że w rękach hakerów znalazły się:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
PESEL
Data urodzenia
Płeć
Adres e-mail (o ile został podany)
Incydent miał miejsce 11 lutego i dotyczył agenta Ergo Hestii — firmy Unilink S.A.
Według Ergo, poszkodowani klienci mogą być narażeni na szkody majątkowe (lub niemajątkowe), takie jak kradzież tożsamości lub strata finansowa.

Oto lista ryzyk podana przez ubezpieczyciela
próby uzyskania przez osoby trzecie dostępu do Pana danych o stanie zdrowia, ponieważ często dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać telefonicznie lub przez internet potwierdzając tożsamość za pomocą numeru PESEL,
uzyskania dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
zawarcia umowy cywilnoprawnej np. najmu nieruchomości przez osoby nieuprawnione,
zarejestrowania przedpłaconej karty telefonicznej (pre-paid), która może posłużyć
do celów przestępczych,
skorzystania z usługi online przez nieuprawnioną osobę,
skorzystania z praw obywatelskich np. wykorzystanie Pana danych do oddania głosu w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego,
próby wyłudzenia odszkodowania z umowy ubezpieczenia,
posłużenia się fałszywymi danymi w celu ukrycia tożsamości np. przy otrzymywaniu mandatu,
uzyskania przez osoby trzecie kredytu lub pożyczki w instytucjach pozabankowych (i bankowych też — dop. red.)
np. przez Internet lub telefonicznie, bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości,
założenia z użyciem danych osobowych konta internetowego
(np. w serwisie społecznościowym),

wykorzystania Pana danych w celu wyłudzenia dodatkowych danych lub informacji ( np. danych do logowania, szczegółów karty kredytowej).

To jednak nie wszystko. Serwis Niebezpiecznik podaje, że agent Unilink jest tzw. multiagencją, co oznacza że obsługuje klientów także innych znanych marek firm ubezpieczeniowych. Jego “system informatyczny” mógł zawierać także dane klientów innych firm niż Ergo Hestia, a po prostu Hestia jako pierwsza zdecydowała się o tym poinformować swoich klientów.