7 stycznia 1919
– Rozkaz Dowództwa Głównego wojsk powstańczych dotyczący podziału terytorium Księstwa Poznańskiego na siedem Okręgów wojskowych. 13 stycznia wyodrębniono dwa kolejne okręgi. Dowódca okręgu dowodził podległymi oddziałami, formował regularne wojsko z oddziałów powstańczych, bronił przyległego odcinka frontu.

– Wojska niemieckie z Piły zaatakowały Chodzież, zdobywając miasto. Wyparty został oddział ppor. Włodzimierza Kowalskiego.

– Nalot samolotów niemieckich z lotniska we Frankfurcie nad Odrą na Ławicę. Zrzucono 6 bomb, spłonęły dwa baraki.

– W Gostyniu ochotnicy w liczbie ok. 400 zostali podzieleni na dwie powstańcze kompanie.