27 grudnia będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 14 grudnia. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał Dworczyk, Minister – Członek Rady Ministrów.

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy administracji rządowej:

centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych),

terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy Krajowej Administracji Skarbowej, nadzór budowlany, inkpekcje i urzędy statystyczne).

Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy.