Od 1 lipca w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim funkcjonuje rejestr umów. To pokłosie wniosku złożonego przez radnego PO Jakuba Paducha. Po zakończeniu każdego miesiąca zestawienie zawartych umów będzie publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z opublikowanego rejestru możemy się dowiedzieć, ż Urząd Miejski zawarł w tym okresie 48 umów na kwoty od 71,64 złotych  146 340,46 zł.  Zawarto m.in. trzy umowy na przygotowanie referatu u wygłoszenia go podczas konferencji – umowa zawarta 14 lipca na kwoty: 800 zł. 800 zł i 900 zł. 100 złotych kosztowała usługa tłumaczenia na j. angielski – usługa wykonana 7 lipca. Najdroższą pozycję stanowi zakup i montaż 20 wiat przystankowych – ponad 146 tysięcy złotych, plus dodatkowo 24 600 zł kosztował demontaż wiat przystankowych. To jednak nie wszystko. Kolejne 27 465,90 zł kosztował zakup dodatkowych 4 wiat przystankowych i ich montaż. 31 758 złotych zapłacono spółce Holdikom  SA za 10 sztuk billboardów – przy ul. Piłsudskiego (korona Stadionu Miejskiego). Za materiały konferencyjne zapłacono  3 198 złotych, z kolei wynajem sali i catering pochłonął 5 450 złotych. Strategia Rozwiązywania  Problemów Społecznych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego to wydatek rzędu 6 273 zł. Droższe było opracowania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – Urząd Miejski zapłacił za nie 14 853 zł.

Umowy opublikowane zostały 3 sierpnia, czyli po zakończeniu lipca. Zgodnie z oczekiwaniami zgłaszanymi na sesji, sukcesywnie do rejestru będą wprowadzane również umowy od roku 2010.

2015-08-06 ok24.tv