UWAGA – od 22 marca 2021 r. (poniedziałek) ograniczenia w bezpośredniej obsłudze Interesantów w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Kontakt z Urzędem odbywa się przede wszystkim przy użyciu komunikacji telefonicznej lub elektronicznej, korespondencji tradycyjnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub platformy ePUAP.
Osobiste stawiennictwo klienta możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty w godzinach pracy urzędu od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem:

– rejestracji zgonów, które obsługiwane są na bieżąco,

– innych wyjątkowych sytuacjach (niecierpiących zwłoki).

Osoby umówione telefonicznie na daną godzinę proszone są o bezpośrednie kierowanie się do wejścia bocznego od strony al. Powstańców Wielkopolskich oznaczonego symbolem A1.
SKŁADANIE DOKUMENTÓW
Wszystkie dokumenty prosimy przesyłać za pomocą operatora pocztowego lub za pośrednictwem platformy ePUAP. W wyjątkowych sytuacjach w punkcie podawczym znajdującym się przy drzwiach głównych do Urzędu Miejskiego (wejście A)