Osiemnasta oferta pracy w drodze konkursu pojawiła się na stronach BIP w Urzędzie Miejskim Ostrowa Wielkopolskiego. Tym razem poszukiwano do pracy podinspektora  na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami w Wydziale Administracji Przestrzennej. Na składanie ofert czas był do 21 kwietnia br.
konkurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły konkursu – tutaj.

Część stanowisk – istniejących i utworzonych w tej kadencji wraz z ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego – obsadzono bez ogłaszania konkursu. M.in. stanowisko w Referacie Sportu, kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem  Komunalnym, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.

Dwa wydziały i dwa referaty zostały przeniesione do nowej, wyremontowanej i zaadaptowanej części magistratu. To pomieszczenia zajmowane do tej pory przez Bank Ochrony Środowiska. Pod adresem: Aleja Powstańców 14 mieści się część Urzędu Miejskiego.

2016-04-26 ok24.tv