Ilu nowych urzędników pracuje w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim – o to pytają radni opozycji. Pytają praktycznie od początku kadencji – kiedy – w ramach spłacania wyborczego długu- jako doradca prezydent pojawił się Maciej Klósak. Jego od końca października 2016r. Klósaka w Urzędzie Miejskim nie ma, ale za to jest cała masa nowych nazwisk. Ilu? Z przedstawionej listy zatrudnionych i ogłaszanych konkursów na stronie BIP można doliczyć się ponad 60 nowych nazwisk.

Na sesji budżetowej radny PO Andrzej Kornaszewski wyliczył, że Urząd Miejski sam na siebie wyda blisko 14 milionów złotych. Najwięcej w historii samorządu. Sekretarz Andrzej Baraniak wyjaśniał, że ten skok wynika z obowiązku wypłacenia tzw. jubileuszówek i wzrostu płacy minimalnej.

O to od ponad 1,5 roku radny PO Jakub Paduch pyta o nowe zatrudnienia i otrzymuje różne odpowiedzi. Ze sprawozdań sesji wynika, że raz Prezydent Klimek odpowiedziała że pracuje 15 nowych osób, następnie że 12, a nawet 8. Prezydent podkreślała, że część osób jest zatrudniona na zastępstwo, (gdy urzędnik choruje lub jest na macierzyńskim), jednak radny Paduch nie pytał o nowe stanowiska w urzędzie, tylko o nowe osoby. Z kolei Prezydent Beata Klimek na sesji w maju 2015r. wyliczyła, ze w całej kadencji jej poprzednika w latach 2010-2014 zatrudniono 29 osób (samorządy tworzyły wówczas nowe wydziały związane z gospodarka śmieciową).

Na stronie BIP ostrowskiego magistratu można zobaczyć, że od grudnia 2014r. Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim ogłosił 36 konkursów na 45 stanowisk urzędniczych. Nowi urzędnicy przyjmowani są nie tylko poprzez konkursy, ale również bez konkursu jako pomoc administracyjna lub poprzez możliwość przesunięcia stanowisk między urzędami. Konkursy ogłaszane są również w sprawie naboru dla Centrum Usług Wspólnych.

Radny Jakub Paduch na ostatnią swoją interpelację w odpowiedzi otrzymał wykaz osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim – to 236 nazwisk.

Do tej listy należy doliczyć pracowników Centrum Usług Wspólnych (mieści się w budynku dawnej spółki Holdikom), którzy byli rekrutowali poprzez ogłaszane przez magistrat konkursy. Na dziś – jak wynika z zestawienia konkursów – pracuje tam 16 nowych osób. Gdyby zliczyć 47 nowych nazwisk w Urzędzie Miejskim i 16 w Centrum Usług Wspólnych to razem daje to 63 nowo zatrudnione osoby. Do tego zestawienia należy doliczyć jeszcze pracowników w spółkach komunalnych i szkołach.

2017-05-10 ok24.tv