Urząd Miejski ogłasza kolejne konkursy na wolne stanowiska pracy. To 37, 38, 39 i 40 konkurs ogłoszony w ostatnich 2 latach. Od grudnia 2014r. Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim ogłosił już 36 konkursów na 45 stanowisk urzędniczych. Nowi urzędnicy przyjmowani są nie tylko poprzez konkursy, ale również bez konkursu jako pomoc administracyjna lub poprzez możliwość przesunięcia stanowisk między urzędami.

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej w kwestii zatrudnienia na interpelacje radnego PO Jakuba Paducha – od połowy grudnia 2014. w ostrowskim magistarcie pracę (w różnym okresie) znalazło aż 51 nowych osób. Część z nich m.in. doradca prezydent Maciej Klósak nie jest już zatrudniony, ale przez blisko 2 lata był zatrudniony na 3/4 etatu.

Kogo teraz szuka Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim do pracy? Po zwolnieniu dwóch urzędniczek i wprowadzeniu nowego regulaminu organizacyjnego nadal nie ma naczelnika jednego z dwóch super-wydziałów – naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. Stanowisko to zaproponowano Ewie Torzyńskiej, gdy ta odmówiła, powstał wakat. P.O. naczelnika jest wiceprezydent Jakub Szczurek. Nieoficjalnie mówi się, że stanowisko to – po konkursie – obejmie osoba dziś związana ze spółką komunalną MZO.

um

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszono także nabór na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Na stronie BIP jest oferta pracy – to wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Inwestycyjno – Technicznym w Wydziale Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Urząd poszukuje także podinspektora w Referacie Zdrowia i Rodziny w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Czas na składanie CV mija 14 lipca 2017r.

Radny Jakub Paduch na ostatnią swoją interpelację w odpowiedzi otrzymał wykaz osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim – to 236 nazwisk.

Na sesji budżetowej radny PO Andrzej Kornaszewski wyliczył, że Urząd Miejski sam na siebie wyda blisko 14 milionów złotych. Najwięcej w historii samorządu. Sekretarz Andrzej Baraniak wyjaśniał, że ten skok wynika z obowiązku wypłacenia tzw. jubileuszówek i wzrostu płacy minimalnej.

2017-07-06 ok24.tv