Miasto sprzedało tereny inwestycyjne o powierzchni 2,5 ha firmie Teamtechnik Production Technology. Są to grunty przy ulicy Wrocławskiej, które miasto nabyło w drodze licytacji komorniczej, a do kupna których namawiali Prezydent Beatę Klimek na sesji w marcu i kwietniu 2015r. radni Wojciech Matuszczak, Mariusz Leki i Andrzej Kornaszewski.

7 lipca 2016r. miasto zakupiło dwie działki o łącznej powierzchni ponad 10 hektarów. To teren ulokowany pomiędzy ul. Wrocławską – pomiędzy Ośrodkiem Leczenia Kompleksowego a Ostrowskim Parkiem Przemysłowym. Koszt tej transakcji to blisko 4 miliony złotych. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jest to obszar wyłącznie o charakterze przemysłowym. Na licytacji wystawiona była również trzecia działka wraz z budynkiem po zarządzie ZNTK, który dopiero niedawno został wpisany do rejestru zabytków. Zgodnie z procedurą obiekt powinien zostać wystawiony na licytację ponownie, z niższą ceną wywoławczą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By zainteresować się kupnem tych terenów o to zabiegał radny niezależny Wojciech Matuszczak i radny PO Mariusz Leki. Tematem próbowali zainteresować władze miasta w marcu 2015r.  25 marca 2015r. na sesji radny Wojciech Matuszczak złożył interpelację, by miasto rozważyło możliwość zakupu działku po ZNTK i by tym tematem dogłębnie zająć się na Komisji Działalności Gospodarczej. Radny niezależny Wojciech Matuszczak i radni Klubu Platformy Obywatelskiej na niedawnym spotkaniu z przedstawicielami Rad Osiedli zaproponowali, by blisko 2 miliony 200 tysięcy złotych z nadwyżki w budżecie z podatku CIT i PIT ( środki  „przeszły” z 2014 roku) oraz zsumowanych oszczędności na przetargach drogowych jeszcze z 2014 roku – wszystkie te środki zebrać i dołożyć do wykupu gruntu po dawnym ZNTK.

Jak podkreślał radny na kolejnej kwietniowej sesji – odpowiedź Prezydent Beaty Klimek nadeszła 15 kwietnia br. Z odpowiedzi wynika, że teren ten ma obciążoną hipotekę i w związku z tym „zakup tego terenu jest niemożliwy”. Radny Matuszczak jednak nie zrezygnował z pomysłu zakupu działki. To radny Wojciech Matuszczak przekonał i Prezydent Beatę Klimek i jej zastępcę od spraw gospodarczych Ziemowita Borowczaka, by spróbowali podjeść do tematu, ponieważ zgodnie z przepisami prawa – hipoteka „znika” przy postępowaniu komorniczym w drodze licytacji w związku z czym zakup nie obciąża dodatkowo budżetu miasta.

Radni chcieli, by tereny po ZNTK – od zawsze wykorzystywane pod przemysł – były własnością miasta. Działki są trzy – w sumie to blisko 10 hektarów powierzchni. Skomunikowane, z dostępem do mediów, z istniejącym GPZ, który jest w stanie zasilać w moc niejedną halę produkcyjną.

f5

Wcześniej – dwukrotnie w 2011 i w 2009 roku – miasto – za zgodą radnych – przejmowało po EKK Wagon blisko 12 hektarów terenu za zadłużenie w podatku od nieruchomości. Na części terenu jest dziś droga i 4 hale przemysłowe, na kolejnej części – powstała Kamiennogórska Podstrefa Ekonomiczna, na której powstały 3 zakłady.

W marcu 2011 roku na Sesji Rady Miejskiej Ostrowa radni zaakceptowali projekt uchwały o przejęciu od Europejskiego Konsorcjum Kolejowego WAGON Spółki z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej. Europejskie Konsorcjum Kolejowe Wagon Sp. z o. o. posiadało wówczas zadłużenie w kwocie 2 175 782,00 zł wobec Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z tytułu niepłacenia podatku od nieruchomości. – Jest kilka pozytywnych aspektów tej sprawy. Po pierwsze – w wyniku tej zamiany miasto odzyska od EKK Sp. z o.o. swoje pieniądze – część w gotówce, część w gruncie. Po drugie – pozyskujemy tereny pod inwestycje w tradycyjnej, przemysłowej części miasta. Działka bezpośrednio przylega do terenów, które mają już dziś nowych właścicieli – mówił na sesji 31 marca 2011r. Prezydent Jarosław Urbaniak. Wówczas miasto przejęło 5,6 hektara terenu.

Na terenach przejętych w 2011 roku i dodatkowo na działce zakupionej od prywatnego inwestora (na której stała dawna strażnica) został zbudowany czwarty zjazd z ronda i droga, przy której w 2013 i 2014 roku powstały hale trzech firm: hiszpańskiej firmy Balaguer, lokalnej Hydro-Gamy oraz francuskiej Mikromy. W 2014 r. została zakończona budowa hali Ostrowskiego Parku Przemysłowego, który również powstał na terenach przejętych od EKK. Jeszcze wcześniej – w 2009 roku na blisko 6 hektarach przejętych po dawnym ZNTK powstała Kamiennogórska Strefa Ekonomiczna. Przy nowej drodze ulokowały się trzy rodzime firmy. W sumie miasto uczestniczyło w przejęciu blisko 22 hektarów terenów po dawnej Fabryce Wagon. Nie wszystkie działki są jednak w rękach miasta – samorząd sprzedał je prywatnym inwestorom, którzy z kolei pobudowali na tym terenie nowe hale.

Główna siedziba Teamtechnik mieści się w niemieckim Freibergu. W Ostrowie Wielkopolskim firma jest dziś zlokalizowana przy ul. Wiejskiej. Zatrudnia 70 osób. Firma zajmuje się produkcją wysoce elastycznych systemów montażu i testowania. – W związku z dynamicznym rozwojem i zakupem terenów inwestycyjnych w Ostrowie Wielkopolskim planowana jest budowa nowej, większej i nowoczesnej siedziby firmy. Aktualna kadra pracownicza składa się z 216 osób, z czego 72 osoby są zatrudnione w Ostrowie Wielkopolskim, dając zatrudnienie m.in. absolwentom Zespołu Szkół Technicznych – informują przedstawiciele firmy.

fot. dzisiejsza siedziba firmy Teamtechnik ul. Wiejska w Ostrowie
2017-10-04 ok24.tv