Prokurator Rejonowy w Ostrzeszowie nadzoruje postępowanie przeciwko 30-letniemu mieszkańcowi Ostrzeszowa oraz 37 -letniemu mieszkańcowi jednej z miejscowości w powiecie ostrzeszowskim podejrzanym o zgwałcenie 28-letniej mieszkanki Ostrzeszowa.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń w okresie pomiędzy 23 września a 29 września 2017 podejrzani mężczyźni wykorzystując fakt upojenia alkoholowego pokrzywdzonej w wyniku, którego nie była zdolna do skutecznego wyrażenia swojego sprzeciwu, przy użyciu przemocy polegającej na stosowaniu siły fizycznej doprowadzili w/w do wielokrotnego obcowania płciowego oraz innych czynności seksualnych.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w tym przeprowadzone opinie biegłych Prokurator przedstawił mężczyznom zarzut zgwałcenia wspólnie z inną osobą z wykorzystaniem bezradności osoby pokrzywdzonej.

Obaj podejrzani przyznali się przed Prokuratorem częściowo do zarzucanego im czynu. Z uwagi na zagrożenie surową karą i możliwość utrudniania postępowania Prokurator wystąpił do Sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec obu podejrzanych.

Po zapoznaniu się z argumentacją Prokuratora Sąd uwzględnił wniosek i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 30 latka. Na dzień 2 października 2017 r. wyznaczony został termin rozpoznanie wniosku w sprawie 37 latka.

Przestępstwo zgwałcenia dokonane wspólnie z inną osobą ( art. 197§3 k.k.) zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze nie krótszym niż 3 lata pozbawienia wolności, przestępstwo wykorzystania bezradności innej osoby w celu doprowadzenia jej do obcowania płciowego ( art. 198 k.k) zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

2-17-10-02 ok24.tv