Obwodnice Ostrowa Wielkopolskiego, Jarocina, Wielunia, Bełchatowa i Nysy to kolejne inwestycje, na które GDDKiA uzyskała dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Obecnie projekty z dofinansowaniem POIiŚ, których beneficjentem jest GDDKiA, są warte blisko 18 mld zł. To w sumie 17 przedsięwzięć. Unia dołoży do nich 9,27 mld zł.

GDDKIA podpisała właśnie trzy kolejne umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wśród nich znajduje się budowa obwodnic Ostrowa Wielkopolskiego i Jarocina w ciągu trasy S11 w województwie wielkopolskim. Obie obwodnice będą miały po ok. 13 km długości. Wraz z budową drogi zostaną przebudowane i zabezpieczone sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i melioracyjne, które kolidują z trasami budowanych dróg. Powstaną obiekty inżynieryjne, przejścia dla zwierząt, drogi poprzeczne i urządzenia ochrony środowiska. Wykonane będą urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 664 mln zł, z czego z UE będzie pochodziło ponad 408 mln zł.

GDDKiA podpisała także umowę na dofinansowanie budowy obwodnic Wielunia i Bełchatowa w ciągu DK-74. Na ich budowę Komisja Europejska przekaże ponad 284 mln zł, podczas gdy całkowita wartość projektu wynosi ponad 424 mln zł.

2016-06-05 ok25.tv