Pamiętacie Menu Wolności Kasi Bosackiej? Ostrowianie zajadali się wtedy sznekami z glancem z piekarni Wieczorek. Teraz szneka ma szansę na unijną pieczęć – taką jak świętomarciński rogal.
Znany poznański cukiernik Piotr Koperski chce, by Wielkopolska mogła się pochwalić kolejnymi – po rogalu świętomarcińskim i kiełbasie białej parzonej – produktami regionalnymi chronionymi przez Unię Europejską.
Produkty rolne wytwarzane w tradycyjny sposób i charakterystyczne dla danego regionu podlegają w Unii Europejskiej ochronie. Po wpisaniu do specjalnego rejestru, nazwa danego produktu może być używana tylko przez producentów z konkretnego regionu, którzy przestrzegają zgłoszonej w Unii receptury.
Tak ma się właśnie stać ze sznekami. Wierzymy, że i ostrowskie cukiernie skorzystają na tej akcji.