Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim opublikował zestaw umów zawartych w grudniu 2017 r. wraz z kwotami. Okazuje się, ze miasto zawarło umowę na dostawę gazet – ponad 6 tysięcy złotych, blisko 340 tysięcy zł. kosztować będzie wysyłka urzędowych listów, 15 tysięcy złotych urząd wydaje na  promocję miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ramach jubileuszu 30-lecia zespołu BIG CYC. Mimo funkcjonowania wydziału pozyskiwania środków zewnętrznych urząd zawarł umowę na kwotę 4 tysiące złotych z Iwoną Grabską na „Opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020. Poddziałanie 8.1.2 kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Doradztwo i wsparcie, negocjacje.” Ponad 7,5 tysiąca złotych zapłacono za przygotowanie i realizację profesjonalnego widowiska na łyżwach podczas oficjalnego otwarcie hali lodowiska w Parku 600-lecia, kolejne 4,8 tysiąca złotych kosztowało  nagłośnienie i oświetlenie scenicznego podczas oficjalnego otwarcia hali lodowiska w Parku 600-lecia.

Wykaz umów, które zostały dopisane po 1 stycznia 2018r.

81 WGS.RGK.271.2.2017 z dnia 2017/12/29 obowiązuje od 2018/01/01 do 2018/12/31 124800.00 Targowiska Miejskie S.A. Zorganizowanie, prowadzenie i utrzymanie na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski ogólnodostępnych szaletów publicznych
82 WGS.ROS.6238.6.2017 z dnia 2017/12/29 obowiązuje od 2018/01/01 do 2018/12/31 75120.00 Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. Zbiórka zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
83 WOT/RAG/15/2017 z dnia 2017/12/29 obowiązuje od 2018/01/01 do 2018/01/31 4000.00 Wytwórnia Wód Gazowanych „Jerzy” Jerzy Nowak Sp. jawna Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9 l. oraz wynajem urządzeń do jej dozowania.

Wykaz umów poniżej:

l.p. sygnatura kwota kontrahent tytuł
1 WOT/RAG/14/2017 z dnia 2017/12/28 obowiązuje od 2018/01/01 do 2018/12/31 6130.00 Kolporter Sp. z o.o. sp.k. dostawa prasy do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
2 WRM.RZP.272.062.2017 z dnia 2017/12/28 obowiązuje od 2018/01/01 do 2018/12/31 339856.93 Poczta Polska S.A. świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18 w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy
3 WRM.RZP.272.061.2017 z dnia 2017/12/28 obowiązuje od 2017/12/28 do 2018/01/04 25990.00 PrintHouse zakup artykułów eksploatacyjnych do drukarek
4 WRM.RZP.272.059.2017 z dnia 2017/12/22 obowiązuje od 2017/12/22 do 2018/10/31 46740.00 Tomicki Zbigniew Zakład Inwestycji Budownictwa Ogólnego Zbigniew Tomicki
5 WRM.RZP.272.060.2017 z dnia 2017/12/22 obowiązuje od 2017/12/22 do 2018/02/28 949563.06 Projekt Multimedia sp. z o.o. dostawa i montażu wyposażenia multimedialnego do pomieszczeń w budynku przy ulicy Kolejowej 24b w ramach zadania inwestycyjnego pn. „MultiMedia – rozszerzenie oferty Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim o bibliotekę multimedialną”.
6 z dnia 2017/12/22 obowiązuje od 2017/12/22 do 2018/09/30 6150000.00 Konsorcjum firm: lider: DROMEX Firma Handlowo-Usługowa Roboty Drogowo-Budowlane Robert Pleśnierowicz, członek konsorcjum: WERBUD Roboty Drogowo-Budowlane Piotr Pleśnierowicz Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Poprawa strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważonego transportu na terenie AKO: Budowa centrum przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Dworcową”.
7 BPM.0542.12.2017 z dnia 2017/12/12 obowiązuje od 2017/12/22 do 2017/12/21 15000.00 Rock Revolution Katarzyna Wydra – Chrąchol Promocja miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ramach jubileuszu 30-lecia zespołu BIG CYC
8 BZK.3037.36.2017 z dnia 2017/12/11 obowiązuje od 2017/12/11 do 2017/12/22 2100.00 Usługi Handel Marek Cierniak Dokonanie przeglądu okresowego zespołów prądotwórczych ZPW 30DTKEZ, GBW 22, DG 6700RC.
9 65/WE/RO/2017 z dnia 2017/12/11 obowiązuje od 2017/12/12 do 2017/12/12 240.00 Maria Tomalak analiza i ocena merytoryczna dokumentacji złożonej przez nauczycieli ubiegających się o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego
10 64/WE/RO/2017 z dnia 2017/12/11 obowiązuje od 2017/12/12 do 2017/12/12 240.00 Beata Szcześniak analiza i ocena merytoryczna dokumentacji złożonej przez nauczycieli ubiegających się o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego
11 63/WE/RO/2017 z dnia 2017/12/11 obowiązuje od 2017/12/28 do 2017/12/28 4000.00 Izabela Grabska Opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020. Poddziałanie 8.1.2 kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Doradztwo i wsparcie, negocjacje.
12 BPM.0541.4.2017 z dnia 2017/12/11 obowiązuje od 2017/12/11 do 2017/12/16 750.00 Szymon Matyśkiewicz Poprowadzenie programu dla dzieci podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na Rynku
13 271.6.2017 z dnia 2017/12/11 obowiązuje od 2017/12/11 do 2017/12/31 8487.00 Aktualizacja wieloletniej prognozy kosztów świadczenia usług autobusowych przez MZK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
14 BPM.0541.4.2017 z dnia 2017/12/11 obowiązuje od 2017/12/11 do 2017/12/16 500.00 Oskar Misterski Wykonanie działań artystycznych w przebraniu gwiazdora podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na Rynku
15 BPM.0541.4.2017 z dnia 2017/12/08 obowiązuje od 2017/12/08 do 2017/12/16 800.00 Robert Matuszewski Wykonanie przez „Christmas Quartet Saxophone” koncertu muzyki świątecznej podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na Rynku
16 BPM.0541.4.2017 z dnia 2017/12/08 obowiązuje od 2017/12/08 do 2017/12/21 139.62 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Dyrekcja Okręgowa Poznań Umowa licencyjna dotycząca publicznego odtwarzania muzyki podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na Rynku
17 WRM.RZP.272.057.2017 z dnia 2017/12/05 obowiązuje od 2017/12/05 do 2017/12/19 12319.59 Spychała Sylwia BIURO SERWIS WSZYSTKO DLA BIURA Sylwia Spychała dostawa artykułów biurowych
18 WRM.RZP.272.056.2017 z dnia 2017/12/05 obowiązuje od 2017/12/05 do 2017/12/19 2774.27 Przedsiębiorstwo Handlowe JETA sp. z o.o. dostawa artykułów biurowych
19 WOT.RAG.13/2017 z dnia 2017/12/04 obowiązuje od 2017/12/11 do 2017/12/22 550.00 Wajs Marian Pełnienie obowiązków dozorcy w czasie urlopu etatowego dozorcy UM.
20 WGS.RTM.271.7.2017 z dnia 2017/12/04 obowiązuje od 2017/12/04 do 2018/05/30 1476.00 Usługi Elektroenergetyczne Ryszard Walczak Prowadzenie nadzoru nad wykonaniem przyłączy energetycznych dla 4 biletomatów
21 WGS.RTM.271.5.2017 z dnia 2017/12/04 obowiązuje od 2017/12/04 do 2018/03/30 2196.17 Agencja Reklamowa MTW Wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych oraz 150 nalepek samoprzylepnych.
22 BPM.0541.5.2017 z dnia 2017/12/04 obowiązuje od 2017/12/04 do 2017/12/05 111.70 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Dyrekcja Okręgowa Poznań Umowa licencyjna na publiczne odtwarzanie otworów muzycznych podczas oficjalnego otwarcia hali lodowiska w Parku 600-lecia
23 WSS.RZR.31.2017 z dnia 2017/12/01 obowiązuje od 2017/12/01 do 2017/12/04 200.00 Cezary Janiszewski wykonanie projektu podziękowania skierowanego do honorowych dawców krwi delegowanych z organizacji promujących krwiodawstwo
24 aneks nr 2 do umowy WIG.RZP.272.030.2017 z dnia 2017/12/01 obowiązuje od 2017/12/01 do 2017/02/15 15424.72 Zakład Ogólno-Budowlany MAL-BUD Szymon Rubik wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym w budynku Publicznego Przedszkola nr 14
25 BPM.0541.5.2017 z dnia 2017/11/29 obowiązuje od 2017/11/29 do 2017/12/05 4797.00 Przedsiębiorstwo „VEGA” Maria Wyduba Organizacja profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia scenicznego podczas oficjalnego otwarcia hali lodowiska w Parku 600-lecia
26 BPM.0541.5.2017 z dnia 2017/11/29 obowiązuje od 2017/11/29 do 2017/12/05 580.00 Szymon Matyśkiewicz Poprowadzenie programu dla dzieci podczas uroczystego otwarcia hali lodowiska w Parku 600-lecia
27 z dnia 2017/11/28 obowiązuje od 2017/12/15 do 2017/12/15 0.00 Helczyk Wiesława Przygotowanie „Opłatka” dla osób samotnych z Rady Osiedla nr 4
28 WSS.RZR.32.2017 z dnia 2017/11/27 obowiązuje od 2017/11/27 do 2017/12/14 16440.20 Salon Meblowy Aga dostarczenie wskazanych poniżej towarów,w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 65 w Ostrowie Wielkopolskim na potrzeby działania Klubu Senior+”: – 1 komoda pod telewizor i wieżę hifi, – 4 stoliki kawowe, – 4 stoły wysokie 8-osobowe, – 30 krzeseł, – 4 sofy/kanapy nierozkładane lub 2 narożniki i 2 sofy, – 1 regał na książki, – zestaw stolików i krzeseł ogrodowych ( 3 stoliki i 9 krzeseł) – 1 ławka, – 4 wieszaki stojące, – 1 zestaw mebli kuchennych pod zabudowę, – 1 zlewozmywak dwukomorowy z baterią, – 2 lustra, – 1 szafka na dokumenty, – 1 biurko, – 1 krzesło obrotowe
29 WSS.RZR.30.2017 z dnia 2017/11/27 obowiązuje od 2017/11/28 do 2017/12/20 3000.00 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim realizacja zadania publicznego pn. Rozmowy o zdrowiu po 60 roku życia
30 BPM.0541.5.2017 z dnia 2017/11/27 obowiązuje od 2017/11/27 do 2017/12/05 7626.00 Towarzystwo Łyżwiarstwa Figurowego Walley Przygotowanie i realizacja profesjonalnego widowiska na łyżwach podczas oficjalnego otwarcie hali lodowiska w Parku 600-lecia
31 WAP.RGG.33/2017 z dnia 2017/11/24 obowiązuje od 2017/11/24 do 2017/12/04 492.00 WGN Ostrowskie Centrum Nieruchomości Marcin Kaczmarek wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość służebności gruntowej – dz.90 obręb 0008
32 WE.RS.524.81.2016/ZT 19/91 z dnia 2017/11/23 obowiązuje od 2017/11/27 do 2017/12/31 2500.00 Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni Wsparcie realizacji zadania pn.: Ostrowska Liga Siatkówki 2017
33 WKS. 86/2017 z dnia 2017/11/22 obowiązuje od 2017/11/22 do 2017/11/27 500.00 Krzysztof Stec tłumaczenie językowe podczas wizyty Króla dr. Andrew Ekoka Molindo
34 WOT.RAG.12/2017 z dnia 2017/11/22 obowiązuje od 2017/11/24 do 2017/12/08 1150.00 Wajs Mieczysława Pełnienie obowiązków dozorcy w czasie urlopu etatowego dozorcy UM.
35 aneks nr 1 do umowy WIG.RZP.272.001.2017 z dnia 2017/11/22 obowiązuje od 2017/11/22 do 2017/12/22 0.00 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy
36 WKS. 84/2017 z dnia 2017/11/22 obowiązuje od 2017/11/22 do 2017/11/27 1200.00 przygotowanie i wygłoszenie wykładu na Spotkaniu Podróżników pt. „Śladami Stefana Szolc-Rogozińskiego i Klemensa Tomczeka” w Forum Synagoga.
37 WKS. 85/2017 z dnia 2017/11/22 obowiązuje od 2017/11/22 do 2017/11/27 300.00 Maciej Maśliński przedstawienie referatu na temat historii i dnia dzisiejszego Ostrowa Wielkopolskiego podczas wizyty Króla dr. Andrew Ekoka Molindo
38 BPM.0541.4.2017 z dnia 2017/11/22 obowiązuje od 2017/11/22 do 2017/12/16 3850.00 Piotr Bezymski Wykonanie przez „Kapelę Góralską Zbójnicy” koncertu muzyki góralskiej, kolęd, pastorałek podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na Rynku
39 32 z dnia 2017/11/20 obowiązuje od 2017/11/20 do 2017/11/25 359.16 Biuro Wycen Nieruchomości Tomasz Pawlicki Operat szacunkowy nieruchomości oznaczonej nr 4/18, obręb 0086 o pow. 0,0215ha – ul. Ks. Jerzego Popiełuszki
40 UMOWA O DZIEŁO NR MKZ / 2/ 2017 z dnia 2017/11/17 obowiązuje od 2017/11/17 do 2017/12/15 4600.00 Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
41 aneks nr 1 do umowy WRM.RZP.272.035.2017 z dnia 2017/11/17 obowiązuje od 2017/11/17 do 2018/02/28 0.00 DOMAR Budownictwo Architektura Przedłuzenie umowy do dnia 28 lutego 2018 r.
42 BPM.0541.4.2017 z dnia 2017/11/11 obowiązuje od 2017/11/11 do 2017/12/16 7000.00 Kulczyk Event Group Wykonanie działań artystycznych przez aktorów Krakowskiego Teatru Ulicznego „Scena Kalejdoskop” podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na Rynku
43 WRM.RZP.272.055.2017 z dnia 2017/11/06 obowiązuje od 2017/11/06 do 2018/05/22 406924.59 BUDOTECHNIKA Sp zo.o. Dostawa i montaż 50 wiat przystankowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
44 BPM.0542.17.2017 z dnia 2017/11/02 obowiązuje od 2017/11/02 do 2017/12/15 5000.00 Marcin Kołata Promocja miasta Ostrowa wielkopolskiego w ramach mistrzostw Świata w speedrowerze w Australii
45 WKS.83/2017 z dnia 2017/11/02 obowiązuje od 2017/11/02 do 2017/11/08 494.46 opracowanie, projekt graficzny i wykonanie dyplomów okazjonalnych dla osób nagrodzonych z tytułu –Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Święta Miasta
46 PLM.1.2017 z dnia 2017/11/02 obowiązuje od 2017/11/02 do 2017/12/21 20000.00 Paulina Walków ONJO Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Rynku w Ostrowie Wielkopolskim
47 WGS.ROS.605.15.2017 z dnia 2017/10/27 obowiązuje od 2017/10/27 do 2017/11/22 5200.00 Krakowskie Biuro Promocji Kultury Organizacja imprezy kulturalnej – czterech spektakli ekologicznych dla dzieci