Banki podjęły decyzję. Polacy mogą zawiesić spłatę rat kredytu na trzy miesiące. Związek Banków Polskich poinformował, że w związku z pandemią koronawirusa COVID -19 banki w Polsce umożliwią i ułatwią klientom odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do trzech miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu.
Zgodnie z przekazaną informacją banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat raty kredytu. Składanie wniosków ma być zaś w jak najmniejszym stopniu sformalizowane. Bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy. Takie wnioski można też składać zdalnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z bankiem.
Taki wniosek mogą kreślić nawet ci klienci, w których umowach kredytowych o ewentualnym, czasowym odroczeniu spłaty zobowiązania nie ma nawet słowa. Teraz czas na samych polityków, którzy muszą stworzyć stosowne prawo i już nic nie będzie stać na przeszkodzie, żeby prosić swój bank o finansową dyspensę na trzy miesiące.