Doradca Czarnka: „Konieczne ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich”
Cnoty niewieście, cokolwiek to znacz mają być priorytetem w nadchodzącym roku szkolnym. Nie informatyka, nowe technologie, cyfrowy świat, tylko cnoty właśnie.
Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. W priorytetach znajdziemy też wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
Znając rządzących i ich światopogląd dokładnie wiemy jaki to będzie program wychowawczo-profilaktyczny i jaką rolę dla kobiet i dziewcząt będzie on przewidywał.
Dziewczyny, nie dajcie się