W 2015 r. na staże i praktyki zagraniczne starostwo powiatowe wydało ponad 2 mln zł (pozyskanych z Unii i w znacznej mierze są to dofinansowania na poziomie 100 proc. wartości projektu). Drugie tyle w tym roku pracownicy Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych pozyskali na kolejne projekty do realizacji w 2016 r. 20 grudnia 2015 roku podsumowano jeden z dwóch zrealizowanych w 2015 roku projektów staży zagranicznych. W ramach tego przedsięwzięcia 20 uczniów, kształcących się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych, odbyło indywidualne dziesięciodniowe staże zawodowe w angielskich zakładach mechaniki samochodowej w Plymouth.

12373361_487247684782340_6200715367360536240_n

Na spotkaniu uczestnicy sami potwierdzili, że dzięki projektowi poprawili swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach komunikacyjnych, a w zakresie języka zawodowego w szczególności. Sprawdzili także swoje przygotowanie zawodowe w działaniu poprzez wykonywanie różnych zleconych przez angielskiego pracodawcę czynności obsługowych i naprawczych. Stażyści w praktyce zapoznali się ze angielskimi standardami i procedurami pracy w zakładach mechaniki samochodowej. Pozytywne opinie o naszych stażystach ma nasz projektowy partner – firma Europa Training Ltd, a pracodawcy z Plymouth żałowali, że staże naszych uczniów trwały tylko10 dni.

Na spotkaniu uczestnicy otrzymali certyfikaty poświadczające to odbyty staż oraz tablety, które mają im służyć jako pomoce do dalszej nauki języka angielskiego. Projekt nosił nazwę: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego” i finansowany był z użyciem środków Unii Europejskiej, w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a konkretnie – programu ERASMUS+ oraz oczywiście ze środków Powiatu Ostrowskiego.

2015-12-23 ok24.tv fot. FB