Sąd Rejonowy w Kępnie informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości wzorem lat ubiegłych organizuje w dniach od 18 – 24 lutego 2019 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W Sądzie Rejonowym w Kępnie w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 18 – 22.02.2019 r. (poniedziałek – piątek) od godz. 8:00 do godz. 15:00 zorganizowane zostaną dyżury kuratorów zawodowych i asystenta sędziego, którzy wg poniższego wykazu udzielać będą bezpłatnych porad i informacji osobom zainteresowanym.

SĄD REJONOWY W KĘPNIE, AL MARCINKOWSKIEGO 10, 63 – 600 KĘPNO
18.02.2019 r. – kurator zawodowy Grzegorz Bystry, pokój nr 15,
– kurator zawodowy Aneta Józefiak, pokój nr 111

19.02.2019 r. – kurator zawodowy Teresa Słobodzian, pokój nr 15,
– asystent sędziego Joanna Bogajewicz pokój nr 6

20.02.2019 r. – kurator zawodowy Mirosława Kolebska, pokój nr 110,
– asystent sędziego Beata Bystra pokój nr 6

21.02.2019 r. – kurator zawodowy Aneta Józefiak, pokój nr 111,
– kurator zawodowy Grzegorz Bystry, pokój nr 15

22.02.2019 r. – kurator zawodowy Teresa Słobodzian, pokój nr 15,
– kurator zawodowy Mirosława Kolebska, pokój nr 110