Twoja twarz, link o dziwnej konstrukcji, wreszcie możliwa utrata danych, pieniędzy i kilka innych „przyjemności”