Grafik, dziennikarz i pracownik do spraw obsługi organizacyjnej prezydenta – ratusz ogłosił konkursy na pracowników. Warto sprawdzić czego wymagają w nowym biurze kaliskiego magistratu.

– wśród niezbędnych wymagań kandydat musi posiadać wykształcenie wyższe lub średnie, a w przypadku posiadania wykształcenia średniego – minimum trzy lata stażu pracy,

– dodatkowo oceniane będą bardzo dobra znajomość pakietu Adobe Creative Cloud oraz znajomość mediów społecznościowych,

– podinspektor będzie odpowiedzialny między innymi za projektowanie graficznego aspektu całościowego wizerunku Kalisza, opracowywanie wizualnych koncepcji kampanii informacyjnych, współpraca z wydawcami i agencjami reklamowymi w zakresie zamówień, koordynacji i wsparcia technicznego przy materiałach promocyjnych zawieranych przez Urząd Miasta, czy redagowanie strony internetowej i portali społecznościowych.

Inspektor ds. informacji miejskiej w Biurze ds. Promocji Miasta i Informacji Miejskiej:

– wśród niezbędnych wymagań kandydat musi posiadać wykształcenie wyższe oraz minimum trzy lata stażu pracy,

– dodatkowo oceniane będą między innymi wykształcenie wyższe na kierunku filologia polska lub dziennikarstwo, przynajmniej 5-letnie doświadczenie dziennikarskie, doświadczenie w pracy w mediach związane z kierowaniem zespołem lub doświadczenie na samodzielnym stanowisku pracy, dobra znajomość miasta, bardzo dobra znajomość zasad poprawnej polszczyzny, czy umiejętność przygotowywania informacji, artykułów i wywiadów prasowych,

– inspektor będzie odpowiedzialny między innymi za współpracę ze środkami masowego przekazu, organizacją konferencji prasowych, opracowywanie treści na stronę internetową i portali społecznościowych miasta, czy obsługę prasową sesji rady miejskiej oraz przygotowywanie informacji po jej zakończeniu.

Podinspektor ds. obsługi organizacyjnej prezydenta w Biurze ds. Promocji Miasta i Informacji Miejskiej:

– wśród niezbędnych wymagań kandydat musi posiadać wykształcenie wyższe na kierunku filologia polska lub dziennikarstwo albo średnie ogólnokształcące, z tym, że w przypadku wykształcenia średniego, także minimum trzy lata stażu pracy,

– dodatkowo oceniane będą między innymi doświadczenie zawodowe, umiejętność redagowania pism okolicznościowych, artykułów, czy wywiadów prasowych, a także bardzo dobra znajomość zasad poprawnej polszczyzny oraz języka obcego w stopniu komunikatywnym,

– podinspektor będzie odpowiedzialny między innymi za przygotowywanie wystąpień prezydenta, prowadzenie korespondencji, odpisywanie na listy i zaproszenia prezydenta, sporządzanie korespondencji urzędowej, zbieranie i opracowywanie informacji oraz dokonywanie analiz na zlecenie prezydenta, czy sporządzanie sprawozdań z międzysesyjnej działalności włodarza miasta.

Więcej informacji na temat wymagań dla kandydatów na pracowników ratusza znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu (www.bip.kalisz.pl).

2015-05-06 ok24.tv za wkaliszu.pl fot. travelphoto.pl