Od 1 lipca można składać wnioski w ramach programu „Dobry start”. Dofinansowanie w wysokości 300 zł do wyprawki szkolnej otrzymują rodzice uczących się dzieci. Jak złożyć wniosek?
Program funkcjonuje już trzeci rok, a jego celem jest pomoc rodzicom w zapewnieniu wyprawki szkolnej. W 2020 roku w jego budżecie znajduje się 1,5 mld zł, które trafią do ponad 4,5 mln dzieci.
Świadczenie otrzymuje się raz w roku. Środki przysługują na dzieci uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych próg wiekowy został wydłużony do 24. roku życia. O dodatek ubiegać się może każdy rodzic bez względu na zarobki.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci chodzące do przedszkola bądź zerówki. Ponadto z pomocy nie mogą skorzystać studenci, a tylko osoby chodzące do szkoły policealnej bądź dla dorosłych.
Wniosek Może go złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. W przypadku dzieci znajdujących się w opiece zastępczej obowiązek ten spada na rodzica zastępczego, bądź osobę odpowiedzialną za prowadzenie rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek można składać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową empatia.mpips.gov.pl, portal PUE ZUS lub przez bankowość elektroniczną, a także drogą tradycyjną (w formie papierowej) od 1 sierpnia. Termin mija 30 listopada 2020 roku. Ponadto istnieje możliwość złożenia go w tych samych miejscach, co wniosek o 500 plus (urząd miasta, urząd gminy, ośrodek pomocy społecznej bądź w centrum świadczeń.