Ostrów Wielkopolski wraca do trzech okręgów wyborczych. Zasady podziału, który będzie obowiązywał już podczas najbliższych wyborów samorządowych, przyjęła niedawno Rada Miejska.  

okregi wyborcze

Nowy podział miasta na okręgi wyborcze. Grafika: UM Ostrów

 

Przy dzieleniu gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. Przy tworzeniu okręgów uwzględnia się istniejące jednostki pomocnicze – w przypadku Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – osiedla. W okręgu wyborczym wybiera się od 5 do 8 radnych. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.

Jednolita norma przedstawicielstwa dla Ostrowa Wielkopolskiego wynosi 3 041 (liczba mieszkańców 69 949 podzielona przez liczbę wybieranych radnych 23 = 3 041).

Na tej podstawie w Ostrowie już podczas najbliższych wyborów samorządowych, zostaną utworzone 3 okręgi wyborcze: 2 okręgi ośmiomandatowe i 1 okręg  siedmiomandatowy. Dokonując podziału Ostrowa Wielkopolskiego na okręgi wyborcze, łączono osiedla w celu utworzenia okręgu. Przy łączeniu przestrzegano zasady łączenia osiedli graniczących ze sobą w taki sposób, aby zachowana była jednolita norma przedstawicielstwa.

 

2018-04-11 ok24.tv za gazetaostrowska.pl