Urzędy Stanu Cywilnego w całej Polsce od 1 września przechodzą na pracę w nowym systemie tzw. źródło.
– Od 1 marca do końca sierpnia pracowaliśmy na dwóch systemach: nowym i starym. Dlatego wnioskowane akty mogły być wydawane w starym systemie „od ręki”. Teraz będzie to niemożliwe – mówi Ewa Mielczarek, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim.

1 marca 2015r. ruszył System Rejestrów Państwowych. Nowy system informatyczny łączy kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa rejestry. W zintegrowanym systemie docelowo będą się m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego.

Do teraz każda gmina pracowała na odrębnym systemie – urzędnicy mieli dostęp tylko do aktów stanu cywilnego wytworzonych w danym urzędzie. Oznaczało to także utrudnienie dla mieszkańców – jeśli urodzili się lub wzięli ślub poza obecnym miejscem zamieszkania – musieli jechać do właściwego USC, by uzyskać odpis aktu. Centralna baza pozwoli docelowo na odbiór aktu stanu cywilnego w każdym USC na terenie kraju.

– By się tak stało trzeba wszystkie akty wprowadzić do Bazy Usług Stanu Cywilnego czyli BUSC
– mówi Ewa Mielczarek. – Jest to niemożliwe do zrealizowania z dnia na dzień. Bo mówimy o stu latach – dokumenty z takiego okresu znajdują się bowiem w urzędach. Dlatego prosimy naszych mieszkańców i klientów o cierpliwość. Każdy akt trzeba wpisać do bazy, sprawdzić, zaakceptować i od tego momentu jest już w BUSC. Zgodnie z ustawą urzędy mają do 10 dni na zrealizowanie każdego zlecenia. Dlatego wnioskujący będzie musiał przyjść dwa razy do USC – by złożyć wniosek o odpis aktu i drugi raz – po jego odbiór. Ewentualnie – będziemy mogli wysłać wnioskowany dokument poczta, na wskazany adres.

2015-08-30 ok24.tv