Publiczne, niepłatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wlkp, z siedzibą na ulicy Kazimierza Kantaka 6, zaprasza wszystkie osoby, które chciałyby zdobyć wykształcenie średnie. Nauka ma formę zaoczną, co oznacza że zajęcia zbiorowe odbywają się w soboty i niedziele (średnio 2 weekendy w miesiącu). Ponadto słuchacze mają też możliwość skorzystania z niepłatnych indywidualnych konsultacji z nauczycielami w ciągu tygodnia. Czas nauki w dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej wynosi 2 lata. Czas nauki dla osób, które nie są absolwentami zasadniczych szkół zawodowych wynosi 3 lata. Do LO dla Dorosłych mogą zgłosić się także osoby, które nie skończyły nauki w szkole dla młodzieży lub przerwały naukę w innej szkole dla dorosłych. Zostaną przyjęte na odpowiedni semestr stosownie do zakończonego w innej szkole etapu nauki. Podstawą do rozstrzygnięć w tej sprawie są przedłożone dokumenty (świadectwo, indeks, arkusz ocen). Podanie do pobrania na stronie szkoły: https://www.zste.info.pl/ W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do sekretariatu w godzinach od 8.00 do 15.00. Ostrów Wlkp., ul. Kazimierza Kantaka 6. Udzielamy też informacji telefonicznie; telefon 627366709.

ReklamaLOdla